เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z6289
Z5974
Z6074

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ตรัง 11 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5974
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z5974
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ดำน้ำ ท่องทะเลตรัง - ถ้ำเลเขากอบ / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 จ.ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกโตนเต๊ะ - สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ - เข้าที่พัก
 ดำน้ำชมปะการังที่ เกาะเชือก - ถ้ำมรกต - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เข้าที่พัก
 พระบรมธาตุไชยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6073
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6073
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,969
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - สตูล - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำเกาะอาดัง / พักตรัง 1 คืน - พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
ไม่รวมค่าค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ BIG C ลาดพร้าว)
 เมืองตรัง - ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - อำเภอกันตัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - ถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 - เมืองตรัง - อิสระอาหารค่ำ
 ตรัง - ท่าเรือปากบารา จ.สตูล - นั่งเรือ Private Speed Boat - ดำน้ำเกาะอาดัง (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ สน็อกเกิ้ล ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามัดจำอุปกรณ์อีก 1,000 บาท) - เกาะหลีเป๊ะ - เข้าที่พัก - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ - อิสระอาหารค่ำ
 นั่งเรือ Private Speed Boat สู่ท่าเรือปากบารา - เดินทางกลับ - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6074
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6074
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,499
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - สตูล - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำเกาะอาดัง / พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน - พักตรัง 1 คืน
ไม่รวมค่าค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ BIG C ลาดพร้าว)
 เมืองตรัง - ท่าเรือปากบารา จ.สตูล - นั่งเรือ Private Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำเกาะอาดัง (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ สน็อกเกิ้ล ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามัดจำอุปกรณ์อีก 1,000 บาท) - เข้าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ - อิสระอาหารค่ำ
 นั่งเรือ Private Speed Boat สู่ท่าเรือปากบารา - จ.ตรัง - อำเภอกันตัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - ถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 - เมืองตรัง - อิสระอาหารค่ำ
 ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - เดินทางกลับ - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6260
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6260
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,590
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก

 กรุงเทพฯ
 ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 อิสระเลือกซื้อของฝาก - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6289
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6289
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - หมู่เกาะพีพี - ทะเลแหวก - น้ำดูปะการังเกาะยา - ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่
 ตรัง - ดำน้ำดูปะการังเกาะยา - เกาะไหง
 ช้อปปิ้งของฝากตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ชมสินค้า Otop ไม้เทพธาโร - น้ำตกร้อน - สระมรกต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6290
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6290
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,490
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - ถ้ำเลเขากอบ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่
 ตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 ช้อปปิ้งของฝากตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ชมสินค้า Otop ไม้เทพธาโร - น้ำตกร้อน - สระมรกต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6359
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6359
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,500
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - หาดไร่เลย์ - ทะเลแหลก - ดำน้ำดูปะการัง ถ้ำมรกต (คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือ Speed Boat - กิจกรรมดำน้ำตื้นทะเลกระบี่ - เกาะปอดะ - น้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง - ที่พักกระบี่
 ตรัง - ท่าเรือปากเมง - กิจกรรมดำน้ำตื้นทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - พักเมืองตรัง
 กระบี่ - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6477
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6477
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,969
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - สตูล - หลีเป๊ะ - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - Kantang Street Art - ดำน้ำเกาะอาดัง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ตรัง - ท่าเรือปากบารา - นั่ง Private Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง เกาะอาดัง
 ท่าเรือปากบารา - กันตัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - Kantang Street Art 2019
 ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6478
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6478
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,499
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - สตูล - หลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง เกาะอาดัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - Kantang Street Art

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ตรัง - ท่าเรือปากบารา - นั่ง Private Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำชมปะการัง เกาะอาดัง
 ท่าเรือปากบารา - กันตัง - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - Kantang Street Art 2019
 ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6502
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6502
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง ปะการัง 7 สี - พักหลีเป๊ะ 2 คืน
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ)
 จังหวัดตรัง - ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล - ลงเรือสปีดโบ้ท สู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ -เกาะหลีเป๊ะ - หมู่บ้านชาวเล - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ - อิสระอาหารค่ำ
 ดำน้ำชมปะการังรอบใน - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง - เกาะอาดัง - อิสระอาหารค่ำ
 ท่าเทียบเรือปากบารา - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6528
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6528
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - กระบี่ - ลิบง - ปอดะ - ทะเลแหวก - วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (คณะออกเดินทาง 40 ท่านขึ้นไป)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 ตรัง - ท่าเรือหาดยาว - ขึ้นเรือสู่ เกาะลิบง - สุสานพระยาลิบง - หาดทุ่งหญ้าคา - สะพานหิน - สะพานหลีกภัย - หอชมพะยูน - กระบี่
 กระบี่ - หมู่เกาะปอดะ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ - เกาะไก่ – ทะเลแหวก – วัดถ้ำเสือ - ถนนคนเดินจ.กระบี่
 กระบี่ - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปูดำ - นครศรีธรรมราช – ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ – สุราษฎร์ธานี - กราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดดอนสัก - วัดทุ่งเซียด - ชมอุโบสถกลางน้ำ ศิลปะศรีวิชัยแห่งแรกของไทย - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ตรัง 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตรัง, โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตรังเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ตรังเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ตรังเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ตรังเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ตรังเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ตรังเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP