เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z6159
Z6060

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์นครพนม 10 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5963
แอร์เอเชีย

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z5963
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครพนม - วัดมรุกขนคร - วัดพระธาตุเรณู - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - วัดพระธาตุศรีคูณ - อิสระอาหารค่ำ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช - โรงแรมที่พัก
 วัดมหาธาตุ - วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - อิสระอาหารค่ำ - โรงแรมที่พัก
 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม - อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ - ร้านของฝาก - สนามบินนครพนม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6060
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,490
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - นครพนม - พระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - บ้านลุงโฮจิมินห์ - ตักบาตรยามเช้าริมน้ำโขง - พระธาตุท่าอุเทน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครพนม - พระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคุณ - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - บ้านลุงโฮจิมินห์ - ถนนคนเดินนครพนม
 ตักบาตรยามเช้าริมน้ำโขง - พระธาตุท่าอุเทน - สะพานมิตรภาพไทย ลาว - พิพิธภัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม - ตลาดอินโดจีน - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6159
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6159
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - นครพนม - มุกดาหาร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุศรีคูณ - บ้านลุงโฮ - ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ - ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ
 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดโพธิ์ชัย - วัดแขก - ชมบั้งไฟพญานาค
 ตลาดท่าเสด็จ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6182
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6182
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - ไหว้ 7 พระธาตุ ประจำวันเกิด (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 จ.นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุมหาชัย - วัดนักบุญอันนา (ด้านนอก) - พระธาตุนคร - ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)
 พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม - วัดพระธาตุศรีคูณ - แวะช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ รถส่งจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6191
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6191
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,200
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - นครพนม ไหว้ 7 พระธาตุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครพนม - วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ
 วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6421
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6421
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,883
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - กราบสักการะ พระธาตุพนม และ พระธาตุเรณูนคร - ภูผาเทิบ - วัดภูมโนรมย์ - ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน (คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ ปั๊ม ปตท ถนนวิภาวดี)
 จังหวัดนครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช (แลนด์มาร์คใหม่) - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณูนคร - ภูผาเทิบ - วัดภูมโนรมย์ - จุดชมวิว สะพาน ไทย-ลาว (อิสระอาหารค่ำริมโขง)
 มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน - เดินทางกลับ - อิสระอาหารค่ำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6435
แอร์เอเชีย

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6435
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - สักการะ 5 พระธาตุดัง - สัมผัสบรรยาสุดชิวริมฝั่งโขง - สกลนคร - นครพนม (มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยว - คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป)
รับฟรี Hygiene Travel Kit (หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์) / ไม่รวมค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินสกลนคร - ร้านครามสกล - พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร - พระธาตุเชิงชุม - ถนนผ้าคราม
 นครพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พระธาตุนคร - หอนาฬิกาเวียดนาม - จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม - องค์พญาศรีสัตตนาคราช
 วัดคาทอลิก นักบุญอันนาหนองแสง - สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 - พระธาตุท่าอุเทน - บ้านลุงโฮจิมิน - ตลาดศรีอัมพร ตลาดอินโดจีน - สนามบินนครพนม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6465
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6465
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - อุดรธานี - บึงกาฬ - นครพนม - ป่าคำชะโนด - จุดชมวิวหินสามวาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล - ศาลปู่อือลือนาคราช - พระธาตุพนม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 อุดรธานี - ป่าคำชะโนด - บึงกาฬ - จุดชมวิวหินสามวาฬ - จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี - กำแพงภูสิงห์ - หลวงพ่อพระสิงห์
 วัดถ้ำชัยมงคล - ถ่ายภาพ บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
 ตลาดอินโดจีน - บ้านท่านโฮจิมินห์ - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุพนม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6487
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6487
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,899
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ (สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก)
 จังหวัดนครพนม - พระธาตุมหาชัย (พระธาตุวันพุธกลางวัน) - พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุวันพฤหัสบดี) - พระธาตุท่านอุเทน (พระธาตุวันศุกร์)
 พระธาตุนคร (พระธาตุวันเสาร์) - พระธาตุรุกขนคร (พระธาตุวันพุธกลางคืน) - พระธาตุเรณู (พระธาตุวันจันทร์) - พระธาตุพนม (พระธาตุวันอาทิตย์) - พระธาตุศรีคุณ (พระธาตุวันอังคาร) - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6536
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6536
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - นั่งเรือชมทะเลบัวแดง - คำชะโนด - ชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำโขง - หินสามวาฬ - ภูทอก - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พักบึงกาฬ 1 คืน - นครพนม 1 คืน / เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ)
 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี - นั่งเรือชมทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - วังนาคินทร์คำชะโนด - จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง - บึงกาฬ - ชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำโขง - พักบึงกาฬ
 บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - วัดภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - นครพนม - พระธาตุท่าอุเทน - วัดนักบุญอันนา - พญาศรีสัตตนาคราช - ถนนคนเดิน - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - พักนครพนม - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุนคร - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร - พระธาตุเรณู - ร้อยเอ็ด - วัดป่ากุง (บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์นครพนม 10 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครพนม, โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครพนมเดือนกันยายน 2563
ทัวร์นครพนมเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์นครพนมเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นครพนมเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์นครพนมเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์นครพนมเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP