เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAB66-BUS-NST001
Z6315

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 65 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5891
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5891
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” พระบรมธาตุเจดีย์ - ขอลูกพระมหากัจจายนะ (พระแอด) - จตุครามหลักเมือง อวยพรร่ำรวย
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช - อิสระอาหารค่ำ
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5892
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5892
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวนครศรีธรรมราช - ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน / กรณีลูกค้าชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ผ่านชมศาลหลักเมืองนคร - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5909
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,499
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ 1 Day Trip เที่ยวนครศรีธรรมราช แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 3-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5938
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5938
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวเมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่ นอนคีรีวง (ออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หมู่บ้านคีรีวง
 หมู่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5995
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5995
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - พระธาตุไร้เงา - หมู่บ้านคีรีวง / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการ เริ่มต้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - พระธาตุไร้เงา - หมู่บ้านคีรีวง - เข้าที่พัก
 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง - ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ - ถ่ายรูปจุดชมวิว - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5999
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z5999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,590
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เกาะสมุย - ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะเต่า - เกาะนางยวน - ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (ขาไปกรุงเทพฯ-สนามบินนครศรีธรรมราช / ขากลับ สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ)
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่พานำเที่ยว และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ท่าเทียบเรือดอนสัก - ชมวิวรอบเกาะสมุย - หินตา หินยาย - วัดคุณาราม - เข้าที่พัก
 ท่าเรือบางรักษ์ - ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง เกาะเต่า - ดำน้ำชมปะการัง เกาะนางยวน - ปีนเขาขึ้นจุดชมวิวเกาะนางยวน - เกาะสมุย - อิสระอาหารค่ำ
 อิสระพักผ่อน - อิสระอาหารเที่ยง - ท่าเรือเกาะสมุย - แวะซื้อของฝาก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6004
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,299
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจสายมู เสริมบุญ ไหว้ไอ้ไข่ จ.สุราษฎร์ธานี - จ.นครศรีธรรมราช 1 Day Trip (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ / คณะออกเดิน 1-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสุราษฎร์ธานี) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - สวนโมกขพลาราม - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6005
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,222
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจสายมู เสริมบุญ ขอพรไอ้ไข่ จ.สุราษฎร์ธานี - จ.นครศรีธรรมราช (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ / คณะออกเดิน 1-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสุราษฎร์ธานี) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดจันทร์ธาตุทาราม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ชุมชนเกาะแรต - อิสระอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - อำเภอไชยา - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - สวนโมกขพลาราม - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6008
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,888
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - หลบเมืองคอน - ขอพร ไอ้ไข่
พักตัวเมือง 1 คืน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินนครศรีธรรมราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช -วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - วัดธาตุน้อย - D' Endless Dell Café
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดนางพระยา - ร้านของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6069
แอร์เอเชีย

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6069
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยว 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช / พักแพเขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืน - พักขนอม 1 คืน ขอพรไอ้ไข่ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินสุราษฎร์ธานี - ไกด์รอรับพาเที่ยวสะพานแขวนวัดเขาพัง - ล่องเรือหางยาวสู่ แพภูผาวารี - แวะถ่ายรูปภูเขาหินปูน เขาสามเกลอ - อิสระเล่นน้ำ พายเรือคายัค ในเขื่อนเชี่ยวหลาน - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็น
 แพภูผาวารี - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดนางพระยา - อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด
 วัดมหาธาตุวรวิหาร - ศาลหลักเมือง - แวะซื้อของฝาก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6071
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6071
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เที่ยวเมืองคอน - สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี ณ คีรีวง - ขอพรพระแอด และไอ้ไข่ / พักขนอม 1 คืน - พักนคร 1 คืน / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน
 จ.นครศรีธรรมราช - ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - แกรนด์แคนยอน - อุโมงค์ต้นยาง - นาแม่เฒ่า - เข้าที่พัก
 วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ - จ.นครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช - ตลาดหน้าพระธาตุ - อิสระอาหารค่ำ
 หมู่บ้านคีรีวง - สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง - หนานหินท่าหา ลานสกา - สะพานแขวนท่าหา - รถส่งบริเวณจุดนัดพบ ปั๊มCaltexงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6096
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6096
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,199
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ลอยฟ้า - เขื่อนรัชชประภา - วัดพระบรมธาตุไชยา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ลอยฟ้า - สะพานแขวนเขาพิทักษ์ - เขื่อนรัชชประภา
 วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6100
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6100
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,199
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระบรมธาตุไชยา

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง - วัดมหาธาตุ
 วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านขายของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6107
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6107
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 พร้อมกันที่จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกษตร - นวมินทร์
 นครศรีธรรมราช - อำเภอลานสกา - หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - หมู่บ้านสมุนไพรคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
 อำเภอปากพนัง - โครงการปากพนัง วินด์ ปาร์ค - ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนัง - แหลมตะลุมพุก - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - ตลาดหน้าพระธาตุ - อิสระอาหารค่ำ
 แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - นครศรีธรรมราช - อิสระอาหารค่ำ - เดินทางกลับ - รถส่งจุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกษตร - นวมินทร์ กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6108
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6108
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,799
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - เข้าที่พัก
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6116
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6116
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดมหาธาตุ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ชมปลาโลมาสีชมพู

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดมหาธาตุ - วัดนางพระยา - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - สวนตาสรรค์ - Le Pes Cafe
 นั่งเรือหางยาวเที่ยว ชมทะเลขนอม - ชมปลาโลมาสีชมพู - เกาะนุ้ยนอก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6123
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,200
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - คีรีวง - พัทลุง - ศรีปากประ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ - ศรีปากประ - ไร่สุขเกษม - พัทลุง
 ทะเลน้อย - ยอยัก - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ตลาดย้อนยุคปากพนัง - วัดพระธาตุ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6133
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6133
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,600
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - บ้านคีรีวง - ขนอม - ชมโลมาสีชมพู

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - ชุมชนคีรีวง - บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - จุดชมวิวเนินเทวดา - เนินนางฟ้า
 สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - พระธาตุไชยา - แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6138
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,290
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ เที่ยวเมืองคอน - นอนโฮมสเตย์ - ชมทะเลหมอก กรุงชิง - หมู่บ้านคีรีวง
ไม่รวมค่าเดินทาง (ไปกลับ) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ตำนานเรื่องเล่ากรุงชิง - ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย - สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ - บ่อน้ำร้อนกรุงชิง - แช่น้ำพุร้อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
 ชมทะเลหมอกเขาจังโหลน - การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม - ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย - ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน - หมู่บ้านคีรีวง
 เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟบ้านนายทั่ง - สนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6144
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6144
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา - อุทยานธรรม - แกรนด์แคนยอนขนอม - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ / พักเมืองสุราษฎร์ 1 คืน - บริการอาหาร 4 มื้อ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ (เดินทางพีเรียดละ 30 ที่นั่ง)

 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย (ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ)
 จ.สุราษฎร์ธานี - ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา - สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ - อุทยานธรรม (เจดีย์ลอยฟ้า) - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - แกรนด์แคนยอนขนอม - พักเมืองสุราษฎร์
 สุราษฎร์ธานี - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ช้อปปิ้งปิ้งไข่เค็มไชยา แหล่งซื้อของฝาก ศาลพ่อตาหินช้าง - อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ - รถส่งจุดนัดหมาย
เดินทาง :
Z6150
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,899
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจขอพรไอ้ไข่ - โอบกอดธรรมชาติ บ้านคีรีวง / เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่รับที่นครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า - รถนำเที่ยวตามรายการ รับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อาหารเที่ยง 1 มื้อ - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว และพนักงานขับรถ ชำระเพิ่มประมาณ 100 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - พบเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - Moon Café - อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - ส่งท่านสนามบินเมืองนครศรีธรรมราช
เดินทาง :
Z6181
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 จ.นครศรีธรรมราช - อิสระอาหารเช้าร้านกาแฟโกปี๊ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - แวะซื้อของฝากสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี - รถส่งจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6186
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6186
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,199
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ร้านโกปี้ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - ร้านโกปี้ - ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดนางพระยา - ร้านขายของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6219
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6219
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร
 วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - ร้านของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 65 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครศรีธรรมราช, โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกันยายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP