เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์เนปาล 16 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

1
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAA0-6E-IN-NP01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
2
ไทยสมายล์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAR7-WE-IN-NP001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿22,222
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
3
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAU4-FD-IND002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : แม่น้ำเนรัญชรา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา - ขึ้นเขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - พระพุทธองค์บนยอดเขา - วัดเวฬุวนาราม - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - ลุมพินีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกุมาร - เสาพระเจ้าอโศก สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าศากยมุนี - ข้ามชายแดนอินเดีย เนปาล - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องแม่น้ำคงคา ชมอาทิตย์ขึ้น - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ - พระแท่นวัชรอาสน์ - ไหว้พระสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ - วัดไทยพุทธคยา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --
เดินทาง :
4
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAU4-6E-IND001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿36,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --
เดินทาง :
5
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB25-FD-GQ-GAY001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
6
แอร์อินเดีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB42-AI-IN-NP-BUDDHIST9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
7
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB16-FD-IND-GAY04C
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
8
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAN0-SL-SNP03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
9
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAA87-SL-NP5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
10
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAN0-SL-SNP02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
11
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAA1-TG-NEPAL5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
12
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAA1-SL-NEPAL4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
13
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB42-SL-NEPAL4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
14
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB42-TG-NEPAL5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
15
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAB42-TG-NEPAL8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
16
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : THAAN0-TG-SNP01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์เนปาล 16 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP