เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 17 จาก
ทัวร์เนปาล 17 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

Z0132
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0132
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - นากาก๊อต : วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - บินภายในประเทศสู่ ภัคตะปูร์ - นากาก็อต - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ - วัดสยมภูวนาถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 6 วัน ต่อท่าน (รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี
 โภครา - กาฐมัณฑุ - บินภายในประเทศสู่ ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต
 นากาก็อต - เมืองปาทัน - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ - วัดสยมภูวนาถ - กาฐมัณฑุ
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0790
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0790
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - ภัคตาปูร์ - บันดีปูร์ - นากาก๊อต - โภครา : พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์ - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - เทือกเขานากาก๊อต - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - สัมผัสทุ่งหญ้าซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ชมสัตว์น้ำ และนกนานาชนิด
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - เดินเท้าชมธรรมชาติอันเงียบสงบ - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - Lazy Market
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0791
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0791
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0792
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0792
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - สักการะกาฬ ไภราพ - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขา ซางรางก๊อต - น้ำตกเดวิส - วัดปศุปฏินาถ - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - วัดลิง - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 โภครา - หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในโภครา
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองปัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0800
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0800
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - ภัคตาปูร์ - ลลิตาปูร์ - นากาก๊อต : จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได - หุบเขากาฐมาณฑุ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม - เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - เทือกเขานากาก๊อต - ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได
 หุบเขากาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ชมปศุปฏินารถ - ชมการแสดงวัฒนธรรม
 เข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - เข้าชมสยมภูวนาถ (วัดลิง) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0803
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0803
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - ลลิตปูร์ - ภัคตาปูร์ - นากาก็อต - โภครา : สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานโธกา - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - ยอดเขานากาก๊อต - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - ย่านทาเมล - สักการะโพธินาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 โภครา - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ยอดเขา ซางรางก๊อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขามัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - บินภายในสู่เมืองโภครา - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - กฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0804
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0804
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - จิตตวัน - โภครา : เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู - เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market ** คณะออกเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1200 บาท ต่อท่าน ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคาประมาณ 25 USD - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย คนละ 2,000 บาท ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองกาฐมัณฑุ - เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท
 สนามบิน เมืองกาฐมัณฑุ - บินภายในสู่เมืองบาลัคปูร์ - เข้าที่พัก - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู
 สนามบินบาลัคปูร์ - บินภายในสู่ เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - สนามบินเมืองโภคครา - บินภายในสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market - เข้าที่พัก
 สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0810
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - : เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0811
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0811
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ย่านทาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมพระอาทิตย์ตก - เข้าเฝ้าองค์พระกุมารี - วิหารทองคำ - กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - Tibetan Refugee Camp - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ซางรางก๊อต - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
 เมืองปาทัน - เข้าเฝ้าองค์พระกุมารี - รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - ชมวัดกฤษณะ - วัดลิง - กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0818
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0818
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - 4 สังเว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - ล่องแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เนปาล - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
 วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคา - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0833
แอร์อินเดีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0833
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - อินเดีย - เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - สวนลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - อัชดัม - เมืองอัครา
 เมืองอัคราอัครา - ชมทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองลักเนาว์
 เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลุมพินี - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - ชายแดน อินเดีย - เนปาล
 เมืองลุมพินี - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี - เมืองกุสินารา - ชายแดน อินเดีย - เนปาล - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย์ - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน - ชมพิธีอาระตีไฟ
 สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะ พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา - วัดไทยพุทธคยา
 ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - บินภายในสู่เดลลี - สนามบินอินทิราคานธีร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2387
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z2387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - 4 สังเวชนียสถาน : สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - เมืองพุทธคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3140
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3140
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ - ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - เมืองปัตนะ
 เมืองกุสินารา - เมืองไวสาลี - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
 ลุมพินีวัน - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - ข้ามแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย - สาวัตถี - เข้าที่พัก
 พาราณสี - กรุงสาวัตถี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 ท่าเรือทัศวเมศ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3141
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3141
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบพระพุทธเมตตารา - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดเวฬุวนาราม - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - สาลวโนทยาน - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมหามายา - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - ชมซาก สุชาดาสถูป - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันท - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - เมืองปัตนะ
 เมืองไวสาลี - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - เมืองกุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 ลุมพินี - วิหารมหามายา - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - สวดมนต์ทำสมาธิ - สาวัตถี
 กรุงสาวัตถี - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - เมืองพุทธคยา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3415
ไทยสมายล์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3415
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,522
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า : ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท และ วีซ่าเนปาล 1,500 บาท (ชำระเพิ่มรวม 5,000 บาท) สำหรับคนไทยเท่านั้น (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา (พุทธคยา) - สถานที่ตรัสรู้ - เจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - บ้านนางสุชาดา
 พุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชกูฎ - เมืองนาลันทา - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ
 เมืองราชคฤห์ - เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - ปรินิพพานสถูป - มกุฏพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี (เนปาล) - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 เมืองลุมพินี (เนปาล) - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา - สนามบินนานาชาติพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3514
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3514
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และ ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย - เนปาล : พาราณสี - พุทธคยา - ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย 1,900 บาท และวีซ่าเนปาล 1,100 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2,500 บาท ต่อท่าน ต่อทิป (ขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองพาราณสี
 พุทธคยา - ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - นมัสการสัตตมหาสถานง - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา - พุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจน์ท่ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นาลันทา
 เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 ปรินิพพานสถูป - วัดไทยกุสินารา - เมืองลุมพินี
 วิหารมายาเทวี - ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย - ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ - เมืองพาราณสี
 สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4130
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - พระพุทธรูปองค์ดำ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - ล่องเรือแม่น้ำคงคา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - เมืองคยา
 บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
 มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฏพันธนเจดีย์ - มหาปรินิพพานสถูป - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ
 สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 17 จาก
ทัวร์เนปาล 17 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP