เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z2056

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ภูเก็ต 6 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z2056
นกแอร์

ทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z2056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - ภาคใต้ ภูเก็ต - เกาะไข่ - เกาะพีพี - เล่นน้ำที่อ่าวมาหยา
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง / สนใจเดินทางช่วง ศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินภูเก็ต - ชมพระผุด ที่วัดพระทอง - อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร - นั่งเรือสปีดโบ๊ท ดำน้ำตื้นบริเวณเกาะไข่ - เข้าที่พัก
 เกาะพีพี - เล่นน้ำที่อ่าวมาหยา - แหลมพรหมเทพ
 วัดฉลอง - ซื้อของฝาก - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5483
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z5483
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,750
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - ภาคใต้ แพ็คเกจดำน้ำ - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภูเก็ต โปร 1 แถม 1
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่ารถรับส่ง ท่ารถ หรือสนามบิน ถึงโรงแรมในภูเก็ต ไปกลับ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทิปไกด์

 อิสระเดินทาเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก จ. ภูเก็ต
 ไกด์ท้องถิ่น พาดำน้ำตื้นที่ หาดเจ้าหญิง เกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน - เกาะ 9 หรือ เกาะบางงู - อ่าวเกือก - เกาะ 7 หรือ เกาะปายู - เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง - หาดเล็ก Honeymoon Bay
 อิสระพักผ่อนใน จ.ภูเก็ต - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5506
แอร์เอเชีย

ทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z5506
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - ภูเก็ต - พังงา - ล่องอ่าวพังงา - เขาตะปู - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี - วัดฉลอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือสุระกุล - ล่องอ่าวพังงา - ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู - เกาะปันหยี
 เรือซีแองเจิล - หมู่เกาะพีพี - ชมอ่าวมาหยา - ทะเลใน - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะพีพีดอน - กลับสาท่าเรือหาดกมลาภูเก็ต - โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
 แหลมพรหมเทพ - วัดฉลอง - พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5508
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z5508
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,499
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - ภูเก็ต - พังงา - ล่องอ่าวพังงา - ถ้ำลอด - เขาตาปู - เกาะปันหยี - หมู่เกาะพีพี - วัดไชยธาราราม
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - จังหวัดพังงา
 ล่องอ่าวพังงา - ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู - เกาะปันหยี - พระผุด - ภูเก็ต
 ลงเรือสู่หมู่เกาะพีพี - ชมความงามรอบเกาะ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะพีพีดอน - แหลมพรหมเทพ
 วัดไชยธาราราม - กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z5612
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z5612
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,500
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - แพ็คเกจภูเก็ต - พังงา - หาดไม้ขาว - ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทิปพนักงานขับรถ แลไกด์ที่สิมิลัน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินภูเก็ต - ถ่ายรูปหาดไม้ขาว - เข้าที่พัก
 ไกด์ท้องถิ่น นำท่านสู่ ท่าเรือละมุ - หมู่เกาะสิมิลัน - ดำน้ำชมปะการังเกาะ5 (หรือเกาะ 6) - น้ำเกาะเมียง (เกาะ 4) - ดำน้ำเกาะบางู (เกาะ 9) - อิสระเล่นน้ำเกาะมิมิลัน (เกาะ 8) - บริการรถ ส่งที่พัก หรือสนามบินภูเก็ต
เดินทาง :
Z5661
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต

รหัสทัวร์ : Z5661
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,800
โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต :
ทัวร์ภูเก็ต - แพ็คเกจที่พัก คลับเมด ภูเก็ต บริการอาหารแบบ All Inclusive
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ ไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหาร นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ที่พัก ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท ต่อรอบ ต่อคัน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ ไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ที่พัก Club Med Phuket - เดินเล่นบริเวณชายหาดส่วนตัวของที่พัก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรีสอร์ท - ชมการแสดงโชว์ที่ Theatre - บริการเครื่องดื่มมี และไม่มีแอลกอฮอร์บริเวณบาร์
 อิสระพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรมในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ, มวยไทย, โยคะ, Flying trapeze, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น ตลอดวัน - อิสระพักผ่อน
 อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ภูเก็ต 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูเก็ต, โปรแกรมท่องเที่ยวภูเก็ต และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ภูเก็ตเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ตเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ภูเก็ตเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ภูเก็ตเดือนมีนาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP