เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์อุดรธานี 7 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z2043
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z2043
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี - คำชะโนด - สังคม - เชียงคาน - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง / สนใจเดินทางช่วง ศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - อ.สังคม
 วัดป่าภูก้อน - พระบาทภูควายเงิน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง
 นั่งรถอีแต๊ก ชมวิวภูป่าเปราะ - วนอุทยานสวนหินผางาม - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2065
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z2065
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,333
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - ภาคอีสารเหนือ อุดร - หนองคาย - บึงกาฬ - คำชะโนด - ภูทอก - หินสามวาฬ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ลงเรือชมทะเลบัวแดง - คำชะโนด - หนองคาย
 หินสามวาฬ - ภูทอก - บึงกาฬ
 วัดอาฮงศิลาวาส - ศาลาแก้วกู่ - หลวงพ่อพระใส - พระธาตุบังพวน - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5296
นกแอร์

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5296
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - สังคม - เชียงคาน (ฟูจิเมืองไทย) - ล่องเรือชมอาทิตย์ตก, ดูนกอาบน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง / สนใจเดินทางช่วง ศุกร์, เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ
 วัดป่าภูก้อน - พระบาทภูควายเงิน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - วัดศรีคุณเมือง - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง, ดูนกอาบน้ำ
 นั่งรถอีแต๊ก ชมวิวภูป่าเปราะ - สวนหินผางาม - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5416
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5416
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - ขอนแก่น - สักการะ 2 พระธาตุ พระธาตุขามแก่น - พระธาตุแก่นนคร - ขึ้นคำชะโนดสักการะพ่อปู่ศรีสุทโท
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อุดรธานี - คำชะโนด - ศาลปู่ย่า - ตลาดนัด Ud Town
 อุดรธานี - ขอนแก่น - พระธาตุขามแก่น - พระธาตุแก่นนคร - กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z5519
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5519
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - อุดรธานี - หนองคาย - วัดโพธิ์สมภรณ์ - ตลาดผ้าบ้านนาข่า - คำชะโนด - พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว - ทางเดินกระจก Sky Walk
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - จังหวัดอุดรธานี
 ศาลหลักเมืองอุดรธานี - ศาลเจ้าปู่ย่า - ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน - วัดโพธิ์สมภรณ์ - ตลาดผ้าบ้านนาข่า - คำชะโนด
 วัดป่าภูก้อน - พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว - วัดผาตากเสื้อ - ทางเดินกระจก Sky Walk - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ
 วัดโพธิ์ชัย - หลวงพ่อพระใส - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5620
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อุดรธานี

รหัสทัวร์ : Z5620
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - คำฉะโนด
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เดินทางสู่อุดรธานี - พักบนรถ
 วัดป่าคำชะโนด - หมู่บ้านนาข่า - ศาลเจ้าปู่ย่า - กรุงเทพฯ(ส่งจุดนัดหมาย)
เดินทาง :
Z5627
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี :
ทัวร์อุดรธานี - แพ็คเกจ อุดรธานี - วังเวียง - เวียงจันทร์
เดินทางเอง พบเจ้าหน้าที่ Driver Guise รอต้อนรับจุดนัดพบ จังหวัดอุดรธานี / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าล่องเรือ 200 บาท - ค่าบัคกี้คาร์ 400-500 บาท - ค่าเรือคายัค 200 บาท - ค่าห่วงยาง 100 บาท

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทาง) - Driver Guise รอต้อนรับจุดนัดพบ จังหวัดอุดรธานี - บริการรถตู้ผ่านด่านจังหวัดหนองคาย - ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย ลาว - เมืองวังเวียง - เข้าที่พัก
 ถ้ำจัง - บัคกี้คาร์ - บลูลากูน - สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ อาทิ ห่วงยาง, คายัค, น้ำซอง (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
 เวียงจันทน์ - อนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุหลวง - ตลาดเช้า - รถส่งที่สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/4/2563 ถึง 5/4/2563
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์อุดรธานี 7 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุดรธานี, โปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุดรธานีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อุดรธานีเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อุดรธานีเดือนมีนาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP