เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAS4-TG-DEL02
THAB25-TG-GQ-DEL003
THAAZE-TG-SOUTH-IND11D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 41 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย

Z4037
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-DEL06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อัครา - เดลี - พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา - อัครา ฟอร์ท - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ทะเลสาบดาล
 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล
 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - บินภายในสู่อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4038
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-DEL07
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อัครา - เดลี - กุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล - วิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนชาลิมาร์ - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - กุลมาร์ค
 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - บินภายในสู่อินทิรา คานธี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4035
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-DEL08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อัครา - เดลี : ล่องเรือชิคารา - นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล - พาฮาลแกม - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา - ทะเลสาบดาล - ล่องเรือชิคารา
 กุลมาร์ค - นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล
 พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 บินภายในสู่เดลลี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3978
UK-วิสทาราแอร์เวย์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAN0-UK-IND01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UK-วิสทาราแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน 11 เมือง - ทัชมาฮาล - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - แวะถ่ายรูป กับ พระราชวังน้ำ - พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมเมห์รานการห์ - ชมป้อมจัยแซลเมียร์ - ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - ฮาเวลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเดลลีสนามบินเดลลี - อัครา
 ทัชมาฮาล - แชนบารี - พระราชวังแห่งสายลม
 จัยปูร์ - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - แวะถ่ายรูป กับ พระราชวังน้ำ - เมืองพุชการ์ - อุไดปูร์
 อุไดปูร์ - ล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake - พระราชวังฤดูหนาว - เมืองโยธะปุระ
 จ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - เมืองจัยแซลเมียร์ - บาดาแบก - ทะเลทรายธาร์ - Samsanddunes
 ชมป้อมจัยแซลเมียร์ - บ้านเสนาบดี - เมืองบีคาเนอร์
 ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - มันดาวา - ฮาเวลี - เมืองเดลลี
 สนามบินเดลลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3967
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-GQ-DEL02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - เดลลี : นั่งเคเบิลคาร์สู่สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 - พาฮาลแกม - ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - วัดอักชารดาห์ม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินธิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา - เข้าที่พัก
 ศรีนาคา - กุลมาร์ค - นั่งเคเบิลคาร์สู่สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1
 ศรีนาคา - พาฮาลแกม
 ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - สนามบินศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลลี - วัดอักชารดาห์ม - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินธิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3758
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB16-FD-IND-VNS01V
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล : ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สวนลุมพินีวัน - มกุฏพันธนเจดีย์ - ชม มหาปรินิพพานวิหาร - วัดป่ามหาวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธค - ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 เมืองลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ - สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี
 เมืองกุสินารา - มกุฏพันธนเจดีย์ - มหาปรินิพพานสถูป - ชม มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองปัตนะ
 นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นมัสการ พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองคยา
 บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธญี่ปุ่น - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3626
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAZE-TG-SOUTH-IND11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มนตราอินเดียใต้ : เทวาลัยกปาลีศวร - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ถ้ำวราหะมณฑป - วัดพระหฤทัย - ชมการแสดง ภารตะนาฏยัม - เทวาลัยพฤหธิศวร - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - พระราชวังติรุมไลนายกะ - ล่องเรือทะเลสาบเปริยาร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำ Backwaters - เกาะฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเชนไน - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑสถานเจนไน - มหาวิหารซานโตเม่ - เทวาลัยกปาลีศวร - หาดมารีน่า
 เมืองกาญจีปุรัม - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - เมืองมหาพลีปุรัม - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - ปัญจปาณฑพรถะ - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ก้อนเนยของพระกฤษณะ - Ganesh Ratha - ถ้ำวราหะมณฑป
 เมืองบุดุชเชรี่ - อาศรมศรี อรพินโท - วัดพระหฤทัย - เมืองตัญชาวูร์ - ชมการแสดง ภารตะนาฏยัม
 เทวาลัยพฤหธิศวร - หอศิลป์ตัญชาวูร์ - เมืองติรุชชิราปปัลลี - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - ร็อคฟอร์ท
 เมืองมธุไร - พระราชวังติรุมไลนายกะ - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร
 เมืองเตกาฏิ - ล่องเรือทะเลสาบเปริยาร์
 เมืองคอททายัม - เมืองอลัปปูซา - ล่องเรือชมแม่น้ำ Backwaters
 เมืองโคชิน - เกาะฟอร์ทโคชิน - โบสถ์คริสต์เซนต์ฟรังซิส - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ
 ชุมชนชาวยิว - โบสถ์ยิว - บินภายในสู่เมืองเชนไน - ป้อมเซนต์จอร์จ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ - สนามบินเมืองเชนไน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3625
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAZE-AI-IND-RAJASTAN11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน : พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์ - ฮาวามาฮาล - พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes - ป้อมเมห์รานกาห์ - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - จุดชมนก Trevor’S Tank - วิหารเชน - ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา - Saheliyon Ki Bari

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - เมืองจัยปูร์
 เมืองจัยปูร์ - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์ - ฮาวามาฮาล
 เมืองบิคาเนอร์ - วิหารคาร์นีมาทา
 ป้อมจูนนาการ์ - พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee - เมืองจัยแซลเมียร์
 ป้อมจัยแซลเมียร์ - คฤหาสน์ของเสนาบดี - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes
 เมืองจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานกาห์ - วัด Chamunda Mataji
 เมาท์อาบู - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - วัดวิมาลวาสาหิ - วัด Tejpal - จุดชมนก Trevor’S Tank
 เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์
 ซิตี้ พาเลช - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา
 วัดจักดิศ - Saheliyon Ki Bari - บินภายในสู่มุมไบ - สนามบินเมืองมุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3514
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAA0-6E-IN-NP01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,800
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และ ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย - เนปาล : พาราณสี - พุทธคยา - ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย 1,900 บาท และวีซ่าเนปาล 1,100 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2,500 บาท ต่อท่าน ต่อทิป (ขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองพาราณสี
 พุทธคยา - ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - นมัสการสัตตมหาสถานง - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา - พุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจน์ท่ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นาลันทา
 เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 ปรินิพพานสถูป - วัดไทยกุสินารา - เมืองลุมพินี
 วิหารมายาเทวี - ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย - ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ - เมืองพาราณสี
 สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3486
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-GQ-DEL003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,911
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เดลลี - ชัยปุระ - ทัชมาฮาล - บ่อน้ำจันเบารี - เมืองอัครา - กรุงนิวเดลลี - วัดอักชารดาห์ม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี - เมืองชัยปุระ - นครสีชมพู
 เมืองชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมแอมเบอร์ - วัดพระพิฆเนศ - ซิตี้ พาเลส
 บ่อน้ำจันเบารี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด
 กรุงนิวเดลลี - วัดอักชารดาห์ม - ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินธิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3470
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB42-SG-KAS-LOVER-WINTER
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,200
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : หมู่บ้านพาฮาแกม - หุบกุลมาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - บ้านเรือในทะเลสาบ - พระราชวังอัคราฟอร์ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - หมู่บ้านพาฮาแกม - แวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ - เมืองพาฮาลแกม
 กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์เฟส 1 - ล่องเรือสิคารา
 โซนามาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - โรงงานพรมเปอร์เซีย - บ้านเรือในทะเลสาบ
 จามามัสยิด - เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3415
ไทยสมายล์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAR7-WE-IN-NP001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,222
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า : ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท และ วีซ่าเนปาล 1,500 บาท (ชำระเพิ่มรวม 5,000 บาท) สำหรับคนไทยเท่านั้น (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคยา (พุทธคยา) - สถานที่ตรัสรู้ - เจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - บ้านนางสุชาดา
 พุทธคยา - เมืองราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชกูฎ - เมืองนาลันทา - สักการะหลวงพ่อองค์ดำ
 เมืองราชคฤห์ - เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - ปรินิพพานสถูป - มกุฏพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี (เนปาล) - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 เมืองลุมพินี (เนปาล) - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองสารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา - สนามบินนานาชาติพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3180
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB42-AI-IND-AJAN-HIGHLIGHT
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,200
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อะจันต้า - เอลโลร่า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า - วัดสิทธิวินัยยัค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมุมไบ
 เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ประตูสู่อินเดีย - บินภายในสู่ออรังกาบาด
 ถ้ำอะชันต้า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า
 ถ้ำเอลโลร่า - ผ่านชมป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - บีบี กา มักบารา - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3141
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAU4-FD-IND002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบพระพุทธเมตตารา - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดเวฬุวนาราม - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - สาลวโนทยาน - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมหามายา - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - ชมซาก สุชาดาสถูป - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันท - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - เมืองปัตนะ
 เมืองไวสาลี - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - เมืองกุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 ลุมพินี - วิหารมหามายา - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - สวดมนต์ทำสมาธิ - สาวัตถี
 กรุงสาวัตถี - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - เมืองพุทธคยา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3140
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAU4-6E-IND001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ - ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - เมืองปัตนะ
 เมืองกุสินารา - เมืองไวสาลี - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
 ลุมพินีวัน - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - ข้ามแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย - สาวัตถี - เข้าที่พัก
 พาราณสี - กรุงสาวัตถี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 ท่าเรือทัศวเมศ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2980
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB42-SG-GOLDEN-KAS6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,333
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ : สวนโมกุล - ล่องเรือสิคารา - หมู่บ้านพาฮาแกม - Behtab Valley - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค - ชม กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - มัสยิด Ha Zrat Bal

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - ชมโรงงานพรมเปอร์เซีย - ล่องเรือสิคารา - หมู่บ้านพาฮาแกม
 ชม Behtab Valley - อิสระชมเมืองพาฮาลแกม - กลับสู่ศรีนาคา
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค
 โซนามาร์ค - ชม กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค
 มัสยิด Ha Zrat Bal - ชม Naseem Bagh - บินภายในสู่สนามบินเมืองเดลลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2546
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAZE-AI-KAS-DEL9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : วัดอัครชาดาม - แวะชม วังฟาติเปอร์สิกรี - ฮาวามาฮาล - ป้อมแอมเบอร์ - สวนชาลิมาร์ - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันพาธ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัครชาดาม - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - แวะชม วังฟาติเปอร์สิกรี
 เมืองชัยปุระ - ฮาวามาฮาล - ป้อมแอมเบอร์ - พระราชวังหลวง - กรุงเดลี
 บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม
 พาฮาลแกม - ชมสินค้าพื้นเมือง - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชา - พักบ้านเรือ
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค - จามามัสยิด - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 โซนามาร์ค - ศรีนาคา
 ล่องเรือสิคารา - สนามบินเมืองศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลี - ผ่านชมประตูชัยอินเดีย - ที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันพาธ
 สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2387
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB25-FD-GQ-GAY001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - 4 สังเวชนียสถาน : สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - เมืองพุทธคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2388
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB25-FD-GQ-JAI001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ - อัครา : ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชัยปุระ - เข้าที่พัก
 เมืองชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - วัดพระพิฆเนศ
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - บ่อน้ำจันเบารี - สนามบินชัยปุระ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2212
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : CROP-11D10N-MAA-BOM-2001111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿134,600
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ระดับพรีเมียม Croisi Europe, Cruise Only พักบนเรือ MV La Belle des Océans 10 คืน : เส้นทาง เจนไน - ตรินโคมาลี - โคลัมโบ - โคจิ - กัว - มุมไบ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเจนไน - ท่าเรือ Madras (Chennai) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ MV La Belle des Océans - 08.00 PM เรือออกจากท่า
 อิสระเที่ยวเองใน Madras (Chennai)
 อิสระเที่ยวเองใน Trincomalee (Sri Lanka)
 At Sea (Cruising)
 อิสระเที่ยวเองใน Colombo (Sri Lanka)
 At Sea (Cruising)
 อิสระเที่ยวเองใน Kochi
 At Sea (Cruising)
 อิสระเที่ยวเองใน Goa
  อิสระเที่ยวเองใน Bombay (Mumbai)
 14.00 PM อำลาเรือสำราญ บริเวณ ท่าเรือ Bombay (Mumbai) อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z1946
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : CELP-16D15N-DXB-SIN-1912031
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 16 วัน 15 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celebrity Constellation, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - มัสกัต โอมาน - มุมไบ, อินเดีย - รัฐกัว, อินเดีย - โคจิ, อินเดีย - โคลัมโบ, ศรีลังกา - ภูเก็ต, ไทย - สิงคโปร์ ** อัตรานี้รวม - ค่าห้องพักบนเรือ 15 คืน - บริการอาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) - ภาษีท่าเรือ และประกันภัยบนเรือ - ทิปพนักงานบนเรือ (Gratuities) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าดูไบ, อินเดีย, ศรีลังกา --

 อิสระเดินทางเองจากรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - แนะนำ บินเข้าสนามบินดูไบ - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Dubai, United Arab Emirates (ล่วงหน้าก่อนเรือออก 3 ชม.) - อิสระเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Celebrity Constellation - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Dubai, United Arab Emirates - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Muscat, Oman - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 06.00 AM Bombay (Mumbai), India .-.
 .-. Bombay (Mumbai), India - Depart 19.00 PM
 Arrive 10.00 AM Goa (Mormugao), India - Depart 21.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 07.00 AM Cochin, India - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Colombo, Sri Lanka - Depart 20.30 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Arrive 12.30 PM Phuket, Thailand - Depart 21.00 PM
 At Sea (Cruising)
 07.00 AM Cape Singapore - อิสระเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z0838
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAA1-AI-RAJASTHAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน : พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ขี่ช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังหลวง - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ฮาเวลีพัทวันกี - พระราชวังของมหาราวัล - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ - ล่องเรือ ทะเลสาบพิโคลา - วัดจักดิศ - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ขี่ช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ชลมา ฮาล - พระราชวังหลวง - ปทัมนิวาสชอว์ก - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์
 เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - เมืองจัยแซลเมียร์
 ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ฮาเวลีพัทวันกี - คฤหาสน์เสนาบดี - วัดเชน - พระราชวังของมหาราวัล - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน
 เมืองจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - วังอูเมด พาวัน - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 เมืองรานัคปูร์ - ชมวิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - ล่องเรือ ทะเลสาบพิโคลา
 วัดจักดิศ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก ตามอัธยาศัย - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - สนามบินอินทิราคานธีร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0834
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAAA1-AI-AJANT-ELLOLA5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - Gateway Of India - ถ้ำอชันต้า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า - ช้อปปิ้ง สิ้นค้าพื้นเมืองของออรังกาบาด - เอลโลร่า - ผ่านชมป้อมเดาลาตาบัด - ออรังกาบัด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตรปตีศิวะจิ
 Gateway Of India - ขึ้นเรือสู่ถ้ำเกาะช้าง - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด
 ถ้ำอชันต้า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า - ช้อปปิ้ง สิ้นค้าพื้นเมืองของออรังกาบาด
 ถ้ำเอลโลร่า - ผ่านชมป้อมเดาลาตาบัด - ออรังกาบัด - บีบี กา มักบารา - บินภายในสู่เมืองมุมไบ - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0819
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : THAB16-TG-IND-SXR01V
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - เดลี - ทัชมาฮาล - โซนามาร์ค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสู่ยอดเขากุลมาร์ค - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ป้อมอักรา - ช้อปปิ้งจันปาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินทิรา - บินภานในสู่สนามบินศรีนาคา - โซนามาร์ค
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสู่ยอดเขากุลมาร์ค - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - บ้านเรือ(พักบนเรือ)
 ล่องเรือสิคารา - บินภายในสู่สนามบินอินทิราคานธีร์ - เมืองเดลี
 ป้อมอักรา - ทัชมาฮาล - เดลลี - ช้อปปิ้งจันปาท - สนามบินอินทิราคานธีร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 41 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP