เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAS4-TG-DEL02
THAB25-TG-GQ-DEL003
THAAZE-TG-SOUTH-IND11D
THAAI7-TG-DEL08
Z4608

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 38 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย

Z0136
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0136
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - เดลี : พระราชวังสายลม - พระราชวังกลางน้ำ - พระราชวังหลวง - แชนด์ เบารี - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอักชาร์มดัม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธี - เมืองชัยปุระ
 พระราชวังสายลม - Amber Fort - พระราชวังกลางน้ำ - พระราชวังหลวง - วัดพระพิฆเนศ
 เมืองอัครา - แชนด์ เบารี - อัคราฟอร์ท
 ทัชมาฮาล - นิวเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอักชาร์มดัม - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิราคานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0799
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0799
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,200
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน : พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังน้ำ - พระราชวังหลวง - ดูดาวจันตาร์มันตาร์ - ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - คฤหาสน์เสนาบดี - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ป้อมเมห์รานการห์ - วังอูเมด พาวัน - วิหารเชน - ล่องเรือทะเลสาบ พิโคลา - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - ชลมา ฮาล - พระราชวังน้ำ - พระราชวังหลวง - ปทัมนิวาสชอว์ก - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - อิสระช้อปปิ้งสิ่งของแห่งเมืองหลวงรัฐราชาสถาน
 เมืองบิคาเนอร์ - ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ - เมืองจัยแซลเมียร์
 ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ปราสาททราย - ฮาเวลีพัทวันกี - คฤหาสน์เสนาบดี - วัดเชน - พระราชวังของมหาราวัล - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ทะเลยทรายธาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์
 เมืองสีน้ำเงินจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - วังอูเมด พาวัน - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - ล่องเรือทะเลสาบ พิโคลา
 วัดจักดิศ - อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึก - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - บินภายในสู่เมืองเดลลี - สนามบินอินทิราคานธีร์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
เดินทาง :
Z0801
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0801
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - พุทธคยา - พาราณสี : เขาคิชฌกูฏ - สังเวชนียสถาน สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - วัดมหาโพธิ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
 เมืองราชคฤห์ - เมืองพาราณสี - สังเวชนียสถาน สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี
 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองพุทธคยา - วัดมหาโพธิ์
 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0802
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0802
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล 4 สังเวชนียสถาน : หมู่บ้านนางสุชาดา - พุทธคยา - สังเวชนียสถาน สารนาถ - ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี - ลอยกระทงขอพรแม่น้ำคงคา - ลุมพินีวัน - สาลวโนทยาน - เสาอโศก - คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ตโปธาราม - เขาคิชฌกูฏ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - หมู่บ้านนางสุชาดา - ผ่านแม่น้ำเนรัญชร - พุทธคยา
 เมืองพาราณสี - สังเวชนียสถาน สารนาถ - ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา - พิธีคงคาอารตี - ลอยกระทงขอพรแม่น้ำคงคา
 พาราณสี - ลุมพินี
 ลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - มหาปรินิพพานวิหาร - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองปัตนะ - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาอโศก
 มหาลัยนาลันทา - ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ตโปธาราม - เขาคิชฌกูฏ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0815
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0815
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ - ทัชมาฮาล : พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส - ฮาวามาฮาล - ป้อมปราการแอมเบอร์ - นั่งรถจิ๊บขึ้นชมพระราชวัง - วัดพระพิฆเนศ - บ่อน้ำจันเบารี - ทัชมาฮาล - ป้อมอักรา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก2ครั้ง ภายใน 30 วัน) ท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) หรือกรณีต้องการ E-Visa แบบ Multiple(เข้า-ออก หลายครั้งภายใน 1 ปี) เพิ่มท่านละ 500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองชัยปุระ - พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส - ฮาวามาฮาล
 ป้อมปราการแอมเบอร์ - นั่งรถจิ๊บขึ้นชมพระราชวัง - ผ่านชม จาล มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - บ่อน้ำจันเบารี - เมืองอักรา
 ทัชมาฮาล - ป้อมอักรา - เมืองเดลี - สนามบินอินทรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0828
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - หลวงพ่อดำ - เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์  - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน  - เมืองกุสินารา - สวนลุมพินีวัน - เมืองพาราณสี - ธัมเมกขสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ  - เมืองพุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพุทธคยา - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคห์ - ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - หลวงพ่อดำ
 เมืองไวสาลี - ปาวาลเจดีย์  - กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน  - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยาน - มงกุฏพันธนเจดีย์ - ลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ธัมเมกขสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ  - เมืองพุทธคยา
 สนามบินเมืองพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0833
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z0833
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - สวนลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - อัชดัม - เมืองอัครา
 เมืองอัคราอัครา - ชมทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองลักเนาว์
 เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลุมพินี - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - ชายแดน อินเดีย - เนปาล
 เมืองลุมพินี - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี - เมืองกุสินารา - ชายแดน อินเดีย - เนปาล - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย์ - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน - ชมพิธีอาระตีไฟ
 สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะ พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา - วัดไทยพุทธคยา
 ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - บินภายในสู่เดลลี - สนามบินอินทิราคานธีร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2387
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z2387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - 4 สังเวชนียสถาน : สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - เมืองพุทธคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2546
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z2546
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล - ชัยปุระ : วัดอัครชาดาม - แวะชม วังฟาติเปอร์สิกรี - ฮาวามาฮาล - ป้อมแอมเบอร์ - สวนชาลิมาร์ - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค - ล่องเรือสิคารา - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันพาธ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - วัดอัครชาดาม - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - แวะชม วังฟาติเปอร์สิกรี
 เมืองชัยปุระ - ฮาวามาฮาล - ป้อมแอมเบอร์ - พระราชวังหลวง - กรุงเดลี
 บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - พาฮาลแกม
 พาฮาลแกม - ชมสินค้าพื้นเมือง - เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชา - พักบ้านเรือ
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค - จามามัสยิด - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 โซนามาร์ค - ศรีนาคา
 ล่องเรือสิคารา - สนามบินเมืองศรีนาคา - บินภายในสู่เมืองเดลี - ผ่านชมประตูชัยอินเดีย - ที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันพาธ
 สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3140
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3140
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ - ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา - นมัสการเจาคันธีสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - เสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการ สัตตมหาสถาน
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูป - เมืองปัตนะ
 เมืองกุสินารา - เมืองไวสาลี - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม - นมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
 ลุมพินีวัน - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณี - ข้ามแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย - สาวัตถี - เข้าที่พัก
 พาราณสี - กรุงสาวัตถี - คฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - ชมวัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 ท่าเรือทัศวเมศ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3141
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3141
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบพระพุทธเมตตารา - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดเวฬุวนาราม - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - สาลวโนทยาน - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมหามายา - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - ชมซาก สุชาดาสถูป - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันท - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - เมืองปัตนะ
 เมืองไวสาลี - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - เมืองกุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 ลุมพินี - วิหารมหามายา - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - สวดมนต์ทำสมาธิ - สาวัตถี
 กรุงสาวัตถี - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - เมืองพุทธคยา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3180
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3180
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,200
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - อะจันต้า - เอลโลร่า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า - วัดสิทธิวินัยยัค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมุมไบ
 เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินัยยัค - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ประตูสู่อินเดีย - บินภายในสู่ออรังกาบาด
 ถ้ำอะชันต้า - ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำอะชันต้า
 ถ้ำเอลโลร่า - ผ่านชมป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - บีบี กา มักบารา - บินภายในสู่สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3470
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3470
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,200
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : หมู่บ้านพาฮาแกม - หุบกุลมาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - บ้านเรือในทะเลสาบ - พระราชวังอัคราฟอร์ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - หมู่บ้านพาฮาแกม - แวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ - เมืองพาฮาลแกม
 กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์เฟส 1 - ล่องเรือสิคารา
 โซนามาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - โรงงานพรมเปอร์เซีย - บ้านเรือในทะเลสาบ
 จามามัสยิด - เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3514
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3514
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,800
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และ ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย - เนปาล : พาราณสี - พุทธคยา - ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย 1,900 บาท และวีซ่าเนปาล 1,100 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2,500 บาท ต่อท่าน ต่อทิป (ขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองพาราณสี
 พุทธคยา - ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - นมัสการสัตตมหาสถานง - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา - พุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจน์ท่ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นาลันทา
 เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 ปรินิพพานสถูป - วัดไทยกุสินารา - เมืองลุมพินี
 วิหารมายาเทวี - ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย - ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ - เมืองพาราณสี
 สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3625
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3625
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ราชาสถาน : พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์ - ฮาวามาฮาล - พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes - ป้อมเมห์รานกาห์ - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - จุดชมนก Trevor’S Tank - วิหารเชน - ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา - Saheliyon Ki Bari

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - เมืองจัยปูร์
 เมืองจัยปูร์ - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ซิตี้พาเลช - จันทราแมนทาร์ - ฮาวามาฮาล
 เมืองบิคาเนอร์ - วิหารคาร์นีมาทา
 ป้อมจูนนาการ์ - พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee - เมืองจัยแซลเมียร์
 ป้อมจัยแซลเมียร์ - คฤหาสน์ของเสนาบดี - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ ชม Sam Sand Dunes
 เมืองจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานกาห์ - วัด Chamunda Mataji
 เมาท์อาบู - กลุ่มวัดเชนดิลวารา - วัดวิมาลวาสาหิ - วัด Tejpal - จุดชมนก Trevor’S Tank
 เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์
 ซิตี้ พาเลช - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - ล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา
 วัดจักดิศ - Saheliyon Ki Bari - บินภายในสู่มุมไบ - สนามบินเมืองมุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3626
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z3626
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มนตราอินเดียใต้ : เทวาลัยกปาลีศวร - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ถ้ำวราหะมณฑป - วัดพระหฤทัย - ชมการแสดง ภารตะนาฏยัม - เทวาลัยพฤหธิศวร - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - พระราชวังติรุมไลนายกะ - ล่องเรือทะเลสาบเปริยาร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำ Backwaters - เกาะฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเชนไน - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑสถานเจนไน - มหาวิหารซานโตเม่ - เทวาลัยกปาลีศวร - หาดมารีน่า
 เมืองกาญจีปุรัม - วิหารเอคัมปาเรสวารา - เทวาลัยไกลาสนาถะ - เมืองมหาพลีปุรัม - กลุ่มเทวาลัยชายหาด - ปัญจปาณฑพรถะ - ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ - ก้อนเนยของพระกฤษณะ - Ganesh Ratha - ถ้ำวราหะมณฑป
 เมืองบุดุชเชรี่ - อาศรมศรี อรพินโท - วัดพระหฤทัย - เมืองตัญชาวูร์ - ชมการแสดง ภารตะนาฏยัม
 เทวาลัยพฤหธิศวร - หอศิลป์ตัญชาวูร์ - เมืองติรุชชิราปปัลลี - เทวาลัยศรีลังคนาถสวามี - ร็อคฟอร์ท
 เมืองมธุไร - พระราชวังติรุมไลนายกะ - เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร
 เมืองเตกาฏิ - ล่องเรือทะเลสาบเปริยาร์
 เมืองคอททายัม - เมืองอลัปปูซา - ล่องเรือชมแม่น้ำ Backwaters
 เมืองโคชิน - เกาะฟอร์ทโคชิน - โบสถ์คริสต์เซนต์ฟรังซิส - พระราชวังดัตช์ มาตันเชอรี่ - ฟอร์ทโคชิน - ชมการแสดงอุปรากร กฏักกะฬิ
 ชุมชนชาวยิว - โบสถ์ยิว - บินภายในสู่เมืองเชนไน - ป้อมเซนต์จอร์จ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พิพิธภัณฑ์เซนต์จอร์จ - สนามบินเมืองเชนไน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4035
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4035
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อัครา - เดลี : ล่องเรือชิคารา - นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล - พาฮาลแกม - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา - ทะเลสาบดาล - ล่องเรือชิคารา
 กุลมาร์ค - นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล
 พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 บินภายในสู่เดลลี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4037
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4037
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - อัครา - เดลี - พาฮาลแกม - เมืองศรีนาคา - อัครา ฟอร์ท - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่ศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ทะเลสาบดาล
 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล
 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - บินภายในสู่อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4130
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - พระพุทธรูปองค์ดำ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - ล่องเรือแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - เมืองคยา
 บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
 มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฏพันธนเจดีย์ - มหาปรินิพพานสถูป - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ
 สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4242
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4242
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ - อัครา - เดลี - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังกลางน้ำ - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
 ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังกลางน้ำ - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ
 แซนด์เบารี - เมืองอัครา - อัคราฟอร์ท
 ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4256
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4256
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ - อัครา - ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
 แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี - เมืองอัครา
 ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
 ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4288
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4288
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ชัยปุระ - อัครา : ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - วัดพระพิฆเนศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชัยปุระ - เข้าที่พัก
 เมืองชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมอาเมร์ - ซิตี้ พาเลส - วัดพระพิฆเนศ
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - บ่อน้ำจันเบารี - สนามบินชัยปุระ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4289
นกสกู๊ต

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4289
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ขึ้นรถจี๊บขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ - อักราฟอร์ด - ทัชมาฮาล - กุตุบมีนาร์ - ตลาดจันปาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองชัยปุระ - ขึ้นรถจี๊บขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง - ฮาวา มาฮาล
 วัดพระพิฆเนศ - เมืองอัครา - อักราฟอร์ด - ทัชมาฮาล
 กรุงนิวเดลลี - กุตุบมีนาร์ - ผ่านชม ประตูชัย - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4315
แอร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z4315
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - มุมไบ - ออรังกาบัด : สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ถ้ำอะจันต้า - - บีบี กา มักบารา - ถ้ำเอลโลร่า - ถ้ำเอลโลร่า - ถ้ำช้าง - บ้านมหาตมะ คานธี - แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมุมไบ - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - โดบิกาต - วัดสิทธิวินัยยัค - บินภายในสู่ออรังกาบัด
 ถ้ำอะจันต้า - ออรังกาบัด - บีบี กา มักบารา
 ถ้ำเอลโลร่า - ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลร่า - ออรังกาบัด - ช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย - บินภายในสู่มุมไบ
 เมืองมุมไบ - ล่องเรือกลางมหาสมุทรอินเดียสู่เกาะช้าง - นั่งรถไฟจิ๋ว - ถ้ำช้าง - มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - ตลาดเมืองมุมไบ - บ้านมหาตมะ คานธี
 แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์ - ย่านวารลี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 38 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP