Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2116 6395
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
India Tour
 Search Tour Packages:
Type:
Join Group TourPackage
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB):
Special Trip:
Other Search Keyword:
 
Display 1 to 24
from 56 India tour(s)
International Tour Package : India Tour
1
Click to Highlight
India Tour / Travel India
ไทยไลอ้อนแอร์

India Tour

Code : THAAN0-SL-GRAND-IND6D(1) 
Festival Tour : Cheap Tour 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Travel Date :
29NOV-2DEC / 6-10 / 13-17 / 20-24 DEC
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - มุมไบ - ปูเน่ - อจันตา - อโลล่า : วัดมหาลักษมี - วัดสิทธิวินายัก - เกาะช้าง - วัดศรีวิฆเนศวา - ถ้ำอะจันตา - ถ้ำเอลโลล่า - บีบีกามักบารา

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินมุมไบ - วัดมหาลักษมี - วัดสิทธิวินายัก - เกาะช้าง - นั่งรถไฟจิ๋วสู่ถ้ำช้าง - เมืองปูเน่
 วัดศรีวิฆเนศวา - เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา - เมืองออรังกาบัด
 ออรังกาบัด - ถ้ำอะจันตา - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลล่า - บีบีกามักบารา - ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก - สนามบินมุมไบ
 Bangkok(Don Muang Airport)
2
Click to Highlight
India Tour / Travel India
ไทยไลอ้อนแอร์

India Tour

Code : THAAN0-SL-GRAND-IND6D(2) 
Festival Tour : Cheap Tour #NEW YEAR 2018 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Travel Date :
27-31 DECC / 29DEC-3JAN
17-27 / 24-28 JAN / 31JAN-4FEB
7-11 FEB
Price/pax :
22,222 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - มุมไบ - ปูเน่ - อจันตา - อโลล่า : วัดมหาลักษมี - วัดสิทธิวินายัก - เกาะช้าง - วัดศรีวิฆเนศวา - ถ้ำอะจันตา - ถ้ำเอลโลล่า - บีบีกามักบารา

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินมุมไบ - วัดมหาลักษมี - วัดสิทธิวินายัก - เกาะช้าง - นั่งรถไฟจิ๋วสู่ถ้ำช้าง - เมืองปูเน่
 วัดศรีวิฆเนศวา - เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา - เมืองออรังกาบัด
 ออรังกาบัด - ถ้ำอะจันตา - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำเอลโลล่า - บีบีกามักบารา - ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก - สนามบินมุมไบ
 Bangkok(Don Muang Airport)
3
Click to Highlight
India Tour / Travel India
สไปซ์เจ็ท

India Tour

Code : THAAZI-SG-IND-EDH003(1) 
Travel by (Air Ticket) : SG-สไปซ์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
26OCT-1NOV
Price/pax :
41,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - แคชเมียร์ - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย - ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) / พักโรงแรม 2 คืน - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบเมืองศรีนาคา 3 คืน / เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล
 อักรา - อัครฟอร์ด - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบ
 โซนามาร์ค - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - เมืองศรีนาคา - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย
 ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) - เมืองเดลลี - สนามบินเดลี
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
Click to Highlight
India Tour / Travel India
สไปซ์เจ็ท

India Tour

Code : THAAZI-SG-IND-EDH003(2) 
Festival Tour :Recommended Tour  Cheap Tour 
Travel by (Air Ticket) : SG-สไปซ์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-29 NOV
Price/pax :
45,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - แคชเมียร์ - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย - ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) / พักโรงแรม 2 คืน - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบเมืองศรีนาคา 3 คืน / เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล
 อักรา - อัครฟอร์ด - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบ
 โซนามาร์ค - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - เมืองศรีนาคา - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย
 ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) - เมืองเดลลี - สนามบินเดลี
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
5
Click to Highlight
India Tour / Travel India
สไปซ์เจ็ท

India Tour

Code : THAAZI-SG-IND-EDH003(3) 
Travel by (Air Ticket) : SG-สไปซ์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
1-7 / 8-13 / 15-21 / 22-28 DEC / 30DEC17-5JAN18
Price/pax :
48,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - แคชเมียร์ - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย - ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) / พักโรงแรม 2 คืน - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบเมืองศรีนาคา 3 คืน / เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล
 อักรา - อัครฟอร์ด - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์ดาม - วัดพระแม่มหาลักษณ์มี
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ เมืองศรีนาคา - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาท - พักบ้านเรือ ในทะเลสาบ
 โซนามาร์ค - กลาเซียร์โซนามาร์ค - มัสยิดเก่าแก่ ยิดจาร์มา
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา) สู่ ยอดเขากุลมาร์ค - เมืองศรีนาคา - โรงงานทำพรมเปอร์เซีย
 ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) - เมืองเดลลี - สนามบินเดลี
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
6
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAAW8-TG-LUXURY-IND01(1) 
Festival Tour :FATHER DAY 2017 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
4-12 / 18-26 NOV
2-10 DEC
Price/pax :
54,500 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - ราชสถาน : ราชปติภาวัน - กุตุปมินาร์ - ทัชมาฮาล - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - ฟเตหปุระสีครี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - วิหารเชน - ซิตี้ พาเลซ - ล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - India Gate - ราชปติภาวัน - กุตุปมินาร์
 แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ท - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ
 อักรา - ฟเตหปุระสีครี - เมืองชัยปุระ
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ฮาวามาฮาล - ซิตี้พาเลช - หอดูดาว จันทราแมนทาร์
 เมือง จัยปูร์ - เมืองจ๊อดปูร์ - อนุสรณ์สถานจัสวันต์ธาดา
 เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมือง อุไดปูร์
 ซิตี้ พาเลซ - Sahelion Ki Bari - Jagdish Temple - ล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา
 สนามบินอินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAAW8-TG-LUXURY-IND01(2) 
Festival Tour :FATHER DAY 2017 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
20-28 JAN
3-11 / 17-25 FEB
3-11 / 17-15 MAR
Price/pax :
52,500 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - ราชสถาน : ราชปติภาวัน - กุตุปมินาร์ - ทัชมาฮาล - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - ฟเตหปุระสีครี - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - วิหารเชน - ซิตี้ พาเลซ - ล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - India Gate - ราชปติภาวัน - กุตุปมินาร์
 แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา - ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ท - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ
 อักรา - ฟเตหปุระสีครี - เมืองชัยปุระ
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ฮาวามาฮาล - ซิตี้พาเลช - หอดูดาว จันทราแมนทาร์
 เมือง จัยปูร์ - เมืองจ๊อดปูร์ - อนุสรณ์สถานจัสวันต์ธาดา
 เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมือง อุไดปูร์
 ซิตี้ พาเลซ - Sahelion Ki Bari - Jagdish Temple - ล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา
 สนามบินอินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAAW8-TG-LUXURY-IND02(1) 
Festival Tour :FATHER DAY 2017 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
4-10 / 18-24 NOV
2-8 DEC
Price/pax :
71,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - แคชเมียร์ : นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาอัฟฟาร์วัต - สวนโมกุล - ล่องเรือซิคาร่าชมทะเลสาบดาล - ทัชมาฮาล - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - India Gate - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท
 บินภายในสู่สู่เมืองศรีนาคา - เมืองแคชเมียร์ - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาอัฟฟาร์วัต
 โซนามาร์ค - เมืองศรีนาคา
 สวนโมกุล - ล่องเรือซิคาร่าชมทะเลสาบดาล
 บินภายในสู่เมืองเดลลี - ทัชมาฮาล
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ท - เมืองเดลลี - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท - สนามบิน อินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAAW8-TG-LUXURY-IND02(2) 
Festival Tour :Recommended Tour 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
20-26 JAN
3-9 / 17-23 FEB
3-9 / 17-23 MAR
Price/pax :
69,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - แคชเมียร์ : นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาอัฟฟาร์วัต - สวนโมกุล - ล่องเรือซิคาร่าชมทะเลสาบดาล - ทัชมาฮาล - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - India Gate - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท
 บินภายในสู่สู่เมืองศรีนาคา - เมืองแคชเมียร์ - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาอัฟฟาร์วัต
 โซนามาร์ค - เมืองศรีนาคา
 สวนโมกุล - ล่องเรือซิคาร่าชมทะเลสาบดาล
 บินภายในสู่เมืองเดลลี - ทัชมาฮาล
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ท - เมืองเดลลี - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท - สนามบิน อินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
Click to Highlight
India Tour / Travel India
สไปซ์เจ็ท

India Tour

Code : THAAA1-SG-AGR-JAI4D 
Travel by (Air Ticket) : SG-สไปซ์เจ็ท
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Travel Date :
16-19 NOV
7-10 DEC
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Taj mahal - Agra - Jaipur : ขึ้นรถจิ๊บ พาชมป้อมปราการแอมเบอร์ - พระตำหนักมูบารักมาฮาล - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - ชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - New Delhi - Jaipur - ถ่ายรูปด้านนอก Hawa Mahal - Hawa Mahal Bazaar
 ขึ้นรถจิ๊บ พาชม AmberFort - และถ่ายรูป Water Palace - City Palace - Mumarak Mahal - JantarMantar - เมืองอัครา
 ชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - Agra Fort - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง - สนามบินเมืองเดลลี
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
11
Click to Highlight
India Tour / Travel India
แอร์อินเดีย

India Tour

Code : THAAR7-WE-IND-BUDDHIST9D 
Festival Tour : #SPECIAL Recommended Tour 
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Travel Date :
11-19 / 18-26 NOV / 25NOV-3DEC
Price/pax :
29,992 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน : เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันวิหาร - ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด - บ้านท่านองคุลีมาล - อนาถบิณฑิกะเศรษฐี - เมืองลุมพินี - เมืองกุสินารา - ปรินิพพานสถูป - ชมปรินิพพานวิหาร - ชมมกุฎพันธเจดีย์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติเมืองลัคเนาว์ - เมืองสาวัตถี - วัดเชตวันวิหาร - ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด - บ้านท่านองคุลีมาล - อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมายาเทวี - ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่
 เมืองกุสินารา - ปรินิพพานสถูป - ชมปรินิพพานวิหาร - ชมมกุฎพันธเจดีย์
 เมืองไวสาลี - บริเวณคันธเจดีย์ - ชมสังฆาราม - ปาวาลเจดีย์ - เมืองคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ - พุทธคยา
 สังเวชนียสถาน - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ - อนิมิสเจดีย์ - รัตนจงกรม - สระมุจลินทร์ - บ้านนางสุชาดา - เมืองพาราณสี
 ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - ท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา - เมืองสารนาถ - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - พระปางปฐมเทศนา - เมืองลัคเนาว์ - สนามบินนานาชาติลัคเนาว์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
Click to Highlight
India Tour / Travel India
ไทยสมายล์

India Tour

Code : THAAW4-TG-GAY01 
Festival Tour : Cheap Tour FATHER DAY 2017 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Travel Date :
28NOV-5DEC / 3-10 DEC
Price/pax :
46,999 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - พุทธคยา : เสาพระเจ้าอโศก - นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา - ถ้ำพระสารีบุตร - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองคยา - พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - สัตตมหาสถาน - ศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - เสาพระเจ้าอโศก - ประตูโทรณะ - สถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาล
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา - ถ้ำพระสารีบุตร - กุฏีของพระอานนท์ - นมัสการมูลคันธกุฏี - วัดชีวกัมพวัน - เวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - เมืองเวสาลี
 เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาอโศก - เมืองกุสินารา
 สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ที่มกุฎพันธเจดีย์ - ชายแดนประเทศอินเดีย เนปาล - เมืองลุมพินี
 สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวัตถี
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณสี
 ถวายกระทงเป็นพุทธบูชา - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - นมัสการธรรมเมขสถูป - พระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ - วิหารมูลคันธกุฏิ - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - หัวเสาพระเจ้าอโศก - พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา - เมืองพุทธคยา
 พระมหาโพธิ์เจดีย์ - สนามบินพุทธคยา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
Click to Highlight
India Tour / Travel India
แอร์อินเดีย

India Tour

Code : THAA66-AI-LEH003 
Festival Tour : Cheap Tour 
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 9 days 8 nights
Travel Date :
20-28 OCT
Price/pax :
48,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - เดลลี - เลห์ - ลาดักห์ : ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - เจดีย์แห่งสันติภาพ - หอเกียรติยศ - ตลาดนัดเมืองเลห์ - พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส - วัดทิกเช - พระราชวังเชย์ - สตอคพาเลซ - ถนน Khardung la Pass - ขี่อูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune - วัดดิสกิต - ทะเลสาบแปงกอง - รัฐสภาราชปาติบาวาล - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิราคานธี - เมืองอักรา
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับดิวันอีอาอำ - พระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - เมืองเดลลี
 บินภายในสู่เมืองเลห์ - เจดีย์แห่งสันติภาพ - หอเกียรติยศ - ตลาดนัดเมืองเลห์
 พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส - วัดทิกเช - พระราชวังเชย์ - สตอคพาเลซ
 เมืองเลห์ - ถนน Khardung La Pass - นูบร้าวัลเลย์ - สนุกสนานกับการขี่อูฐบนทะเลทราย Hunder Sand Dune (ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละ15 Usd)
 เมืองเลห์ - วัดดิสกิต
 เมืองเลห์ - ทะเลสาบแปงกอง
 สนามบินเลห์ - บินภายในสู่กรุงเดลลี - รัฐสภาราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ - ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทสนามบินอินธิราคานธี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 
14
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAA66-TG-GAY001 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Travel Date :
8-15 NOV / 28NOV-5DEC
3-10 / 5-12 DEC
Price/pax :
48,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล : สวนชาลิมาร์ - สวนนิชา บากห์ - เทือกเขากุลมาร์ค - เทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่า - ทัชมาฮาล - อักรา ฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - สัตตมหาสถาน - ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก - เสาพระเจ้าอโศก - ภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา - ถ้ำพระสารีบุตร - กุฏีของพระอานนท์ - นมัสการมูลคันธกุฏี - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันท
 เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาอโศก - เมืองกุสินารา
 สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - มกุฎพันธเจดีย์ - นั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ - เมืองลุมพินี
 สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวัตถี
 เมืองสาวัตถี - ยมกปาฏิหาริย์ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี
 แม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - หัวเสาพระเจ้าอโศก - พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา - เมืองพุทธคยา
 พุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์อนุสรณ์สถาน - สนามบินพุทธคยา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAA66-TG-SXR003(1) 
Festival Tour : Cheap Tour 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
11-17 / 21-27 NOV / 30NOV-6DEC
5-11 DEC
Price/pax :
40,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - แคชเมียร์ : สวนชาลิมาร์ - นั่งเคเบิลคาร์สู่เทือกเขากุลมาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - ทัชมาฮาล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - รัฐสภาราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ
 บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์
 ศรีนาคา - นั่งเคเบิลคาร์ สู่เทือกเขากุลมาร์ค - ศรีนาคา
 ศรีนาคา - โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ศรีนาคา
 ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - บินภายในสู่เดลลี - แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - เมืองเดลลี - สนามบินอินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
Click to Highlight
India Tour / Travel India
การบินไทย

India Tour

Code : THAA66-TG-SXR003(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Travel Date :
21-27 OCT / 28OCT-3NOV
Price/pax :
41,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - แคชเมียร์ : สวนชาลิมาร์ - นั่งเคเบิลคาร์สู่เทือกเขากุลมาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - ทัชมาฮาล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินธิรา คานธี - กรุงนิวเดลลี - รัฐสภาราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองแห่งชัยชนะ
 บินภายในสู่เมืองศรีนาคา - สวนชาลิมาร์
 ศรีนาคา - นั่งเคเบิลคาร์ สู่เทือกเขากุลมาร์ค - ศรีนาคา
 ศรีนาคา - โซนามาร์ค - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ศรีนาคา
 ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ - บินภายในสู่เดลลี - แคว้นอุตรประเทศ - เมืองอักรา
 ทัชมาฮาล - อักราฟอร์ด - ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ - เมืองเดลลี - สนามบินอินธิรา คานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA0-9W-LEH-LADAKH7D 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 6 nights
Travel Date :
21-27 OCT
Price/pax :
46,888 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Delhi - Leh - Ladakh : สุสานหุมายุน - หอคอยสุเหร่า - พระราชวังสต็อค - ตลาดเมืองเลห์ - วัดอัลชิ - วัดลามายูรู - นูบร้าวัลเล่ย์ - ชมน้ำพุร้อน ที่หมู่บ้านพื้นเมืองปานามิก - ทะเลสาบพันกอง / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Delhi - Humayun's Tomb - Qutab Minar - ชมวัด Lotus Temple - พักโรงแรม
 เดลลี - เลห์ - ลาดักห์ - Stok Palace - เจดีย์สันติภาพ - ตลาดเมืองเลห์ - พักโรงแรม
 Alchi Gompa - วัดลามายูรู
 นูบร้าวัลเล่ย์ - ชมวิวบนเทือกเขาหิมาลัย - พักแคมป์
 หมู่บ้านปานามิก - น้ำพุร้อน - เลห์ - พักโรงแรม
 ทะเลสาบพันกอง - เลห์
 สนามบินเดลลี - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
18
Click to Highlight
India Tour / Travel India
แอร์อินเดีย

India Tour

Code : THAAA1-AI-IN-NP-BUDDHIST11D(1) 
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
Travel Date :
28OCT-7NOV
18-28 NOV
9-19 DEC
Price/pax :
64,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ยอดเขาราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคาคงคา - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - ถ้ำอะชันตา - ถ้ำเอลโลร่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - อาศรัธาม - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งย่านจันปาทร์
 บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - ถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวิหารพระพุทธเมตตา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา และบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา
 เมืองพาราณสี - สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคาคงคา - อิสระช้อปปิ้งและเมืองพาราณสีมี - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - สถานมกุฎพันธนเจดีย์ - ถวายผ้าหุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวิหาร จำนวน 1 ชุด - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยกุสินารา
 กุสินารา - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - สวนลุมพินีวัน - ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลัคเนาว์
 บินภายในสู่ออรังกาบัด - เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
 ถ้ำอะชันตา - ออรังกาบัด - แวะถ่ายจุดชมวิวป้อมเดาลาตาบัด
 เมืองออรังกาบาด - ถ้ำเอลโลร่า - อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก - บีบี กา มักบารา - บินภายในสู่มุมไบ - Hall สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
Click to Highlight
India Tour / Travel India
แอร์อินเดีย

India Tour

Code : THAAA1-AI-IN-NP-BUDDHIST11D(2) 
Festival Tour : Cheap Tour #NEW YEAR 2018 
Travel by (Air Ticket) : AI-แอร์อินเดีย
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
Travel Date :
27DEC-6JAN18
Price/pax :
66,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - สังเวชนียสถาน4พุทธสถาน อินเดีย - เนปาล : ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ยอดเขาราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคาคงคา - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - ถ้ำอะชันตา - ถ้ำเอลโลร่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - อาศรัธาม - ผ่านชมราชปาติภาวัน - ทำเนียบรัฐบาล - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งย่านจันปาทร์
 บินภายในสู่เมืองกายา - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - ถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวิหารพระพุทธเมตตา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา และบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา
 เมืองพาราณสี - สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคาคงคา - อิสระช้อปปิ้งและเมืองพาราณสีมี - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - สถานมกุฎพันธนเจดีย์ - ถวายผ้าหุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวิหาร จำนวน 1 ชุด - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยกุสินารา
 กุสินารา - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - สวนลุมพินีวัน - ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลัคเนาว์
 บินภายในสู่ออรังกาบัด - เมืองออรังกาบัด - เข้าที่พัก
 ถ้ำอะชันตา - ออรังกาบัด - แวะถ่ายจุดชมวิวป้อมเดาลาตาบัด
 เมืองออรังกาบาด - ถ้ำเอลโลร่า - อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก - บีบี กา มักบารา - บินภายในสู่มุมไบ - Hall สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA1-9W-IN-NP-BUDDHIST8D 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Travel Date :
4-11 / 18-25 NOV
2-9 DEC / 30DEC-6JAN18
Price/pax :
45,500 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - จาริกบุญ ประเทศอินเดีย - เนปาล : ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - ทำสมาธิภาวนา และบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ชมพิธีฮาร - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - สาลวโนทยาน - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - บินภายในสู่เมืองปัตนะ - เมืองราชคฤห์ - กรุงราชคฤห์
 ยอดราชคฤห์ ราชคหะ - ทำสมาธิภาวนา และบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์ - สวนมะม่วงของหมอชีวก - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน
 บ้านนางสุชาดา - ชมแม่น้ำเนรัญชรา - วัดชาวพุทธนานาชาติ - วัดญี่ปุ่น - เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - ชมพิธีฮาร
 ธัมเมกขสถูป - สักการะพระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองกุสินารา
 กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - มงกุฏพันธนเจดีย์ - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยกุสินารา - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทย 960 - วัดไทยลุมพินี - สวนลุมพินีวัน - กราบนมัสการสถานรอยพระพุทธบาท - ชมหินสลักภาพประสูติ - ชมเสาอโศก - สระโบกขรณี - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน
 เมืองสาวัตถี - พุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 - เมืองสาวัตถี - เมืองสาวัตถี - ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยสาราวัตถี
 วัดเชตวันมหาวิหาร - คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลัคเนาว์ - บินภายในสู่เมืองเดลลี - สนามบินอินทิราคานธี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA1-9W-CHARMING-RAJASTAN8D(2) 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
21-28 OCT
11-18 NOV / 2-9 / 10-17 DEC
Price/pax :
45,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Rajasthan : พระราชวังแห่งสายลม - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - ปราสาททราย - ฮาเวลีพัทวันกี - พระราชวังของมหาราวัล - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา - พระราชวิงซิตี้พาเลซ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ชลมาฮาล - พระราชวังหลวง - ปทัมนิวาสชอว์ก - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์
 เมืองชัยปุระ - เมืองจัยแซลเมียร์
 ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ปราสาททราย - ฮาเวลีพัทวันกี - คฤหาสน์เสนาบดี - วัดเชน - พระราชวังของมหาราวัล - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ทะเลยทรายธาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน
 เมืองจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - วังอูเมด พาวัน - อิสระเลือกซื้อของพื้นเมืองของที่ระลึกในตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 เมืองอุไดปูร์ - เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา
 วัดจักดิศ - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึก ตามอัธยาศัย - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - สวน Saheliyon Ki Bari - ตลาดบาราบาซาร์ - บินภายในสู่เมืองบอมเบย์ - สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA1-9W-CHARMING-RAJASTAN8D(3) 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
30DEC-6JAN18
Price/pax :
47,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Rajasthan : พระราชวังแห่งสายลม - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - ปราสาททราย - ฮาเวลีพัทวันกี - พระราชวังของมหาราวัล - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา - พระราชวิงซิตี้พาเลซ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์
 พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - นั่งช้างขึ้นสู่พระราชวังชั้นใน - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - ชลมาฮาล - พระราชวังหลวง - ปทัมนิวาสชอว์ก - หอดูดาวจันตาร์มันตาร์
 เมืองชัยปุระ - เมืองจัยแซลเมียร์
 ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ป้อมจัยแซลเมียร์ - ปราสาททราย - ฮาเวลีพัทวันกี - คฤหาสน์เสนาบดี - วัดเชน - พระราชวังของมหาราวัล - ฮาเวลีซาลิมซิงห์กี - ทะเลยทรายธาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ - ชมโชว์การเต้นระบำราชาสถาน
 เมืองจ๊อดปูร์ - ป้อมเมห์รานการห์ - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - วังอูเมด พาวัน - อิสระเลือกซื้อของพื้นเมืองของที่ระลึกในตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 เมืองอุไดปูร์ - เมืองรานัคปูร์ - วิหารเชน - เมืองอุไดร์ปูร์ - ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา
 วัดจักดิศ - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึก ตามอัธยาศัย - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - ฟาเตห์ ประกาห์ พาเลช - สวน Saheliyon Ki Bari - ตลาดบาราบาซาร์ - บินภายในสู่เมืองบอมเบย์ - สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA1-9W-RAJASTHAN9D(2) 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
21-29 OCT
11-19 NOV
2-10 / 9-17 DEC
Price/pax :
49,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Rajasthan : เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - นั่งรถจี๊ปสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังซิตี้พาเลซ - วิหารคาร์นีมาทา - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - พระราชวังของมหาราวัล - ทะเลทรายธาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ Sam Sand Dunes - โชว์การเต้นระบำราชาสถาน - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ - ล่องเรือ ชมทะเลสาบ พิโคลา - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - สวน Saheliyon Ki Bari - Bara Bazaar

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี - Jaipur - Hawa Mahal
 นั่งรถจี๊ปสู่ Amber Fort - ถ่ายภาพ Water Palace - City Palace - Pitam Niwas Chawk - Jantar Mantar
 Bikaner - Karni mata Temple
 Junagarh Fort - Jaisalmir
 Gadsisar Lake - Jaisalmer Fort - Patwon Ki Haveli - คฤหาสน์เสนาบดี - Jain Temples - Palace of the Maharawal - Indian Desert - ขี่อูฐ Sam Sand Dunes - โชว์การเต้นระบำราชาสถาน
 Jodhpur - Mehrangarh Fort - Jaswant Thada - ถ่ายรูปด้านนอก Umaid Bhawan - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 ผ่าน Ranakpur - Chaturmukha Jain Temple - เมืองอุไดปูร์ - ล่องเรือ Pichola Lake
 Jagdish Temple - City Palace - ชมด้านนอก Fateh Prakash Palace - สวน Saheliyon Ki Bari - Bara Bazaar - เมืองบอมเบย์ - บินภายในสู่ Chhatrapati Shivaji - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
24
Click to Highlight
India Tour / Travel India
เจ็ทแอร์เวย์

India Tour

Code : THAAA1-9W-RAJASTHAN9D(3) 
Travel by (Air Ticket) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Travel Date :
29DEC17-6JAN18
Price/pax :
52,900 THB(Adult)
India Tour Program :
India Tour - Rajasthan : เมืองชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - นั่งรถจี๊ปสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังซิตี้พาเลซ - วิหารคาร์นีมาทา - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - พระราชวังของมหาราวัล - ทะเลทรายธาร์ - ขี่อูฐสู่ทะเลทรายทาร์ Sam Sand Dunes - โชว์การเต้นระบำราชาสถาน - อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ - ล่องเรือ ชมทะเลสาบ พิโคลา - พระราชวิงซิตี้พาเลซ - สวน Saheliyon Ki Bari - Bara Bazaar

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี - Jaipur - Hawa Mahal
 นั่งรถจี๊ปสู่ Amber Fort - ถ่ายภาพ Water Palace - City Palace - Pitam Niwas Chawk - Jantar Mantar
 Bikaner - Karni mata Temple
 Junagarh Fort - Jaisalmir
 Gadsisar Lake - Jaisalmer Fort - Patwon Ki Haveli - คฤหาสน์เสนาบดี - Jain Temples - Palace of the Maharawal - Indian Desert - ขี่อูฐ Sam Sand Dunes - โชว์การเต้นระบำราชาสถาน
 Jodhpur - Mehrangarh Fort - Jaswant Thada - ถ่ายรูปด้านนอก Umaid Bhawan - ตลาดบาร์ซาร์โบราณ
 ผ่าน Ranakpur - Chaturmukha Jain Temple - เมืองอุไดปูร์ - ล่องเรือ Pichola Lake
 Jagdish Temple - City Palace - ชมด้านนอก Fateh Prakash Palace - สวน Saheliyon Ki Bari - Bara Bazaar - เมืองบอมเบย์ - บินภายในสู่ Chhatrapati Shivaji - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 56 India tour(s)
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
  Thailand Tour Package
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794