Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวกัมพูชา ทัวร์เขมร
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์กัมพูชาทั้งหมด 13 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เขมร (กัมพูชา)

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
ไทยสมายล์

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAI8-WE-REP3D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
28-30 JUL
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
แอร์เอเชีย

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAS4-FD-REP01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-10 / 22-24 SEP
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
10,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
แอร์เอเชีย

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAS4-FD-REP01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-8 / 21-23 OCT
3-5 / 17-19 NOV
1-3 / 8-10 / 15-17 DEC
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
12,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
ไทยสมายล์

แพคเกจทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAA21-WE-PKG3D-REP001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAA85-CAR-CM01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAA85-CAR-CM02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAA85-PG-CM03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAA0-VAN-REP3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
12-14 AUG
15-17 SEP
21-23 OCT
10-12 NOV
3-5 / 9-11 DEC
ราคา/ท่าน :
6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
6,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/6,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAA0-VAN-REP3D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : AA0-PG-PKG3D-REP
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :

11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAW4-PG-PHN01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
18-20 / 25-27 / 26-28 AUG
1-3 / 2-4 / 8-10 / 15-17 / 16-18 / 22-24 SEP / 29SEP-1OCT / 30SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAW4-PG-PHN01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-21 AUG
9-11 / 23-25 SEP
13-15 / 21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : THAAW4-PG-PHN01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-8 / 7-9 / 14-16 / 20-22 / 27-29 OCT
3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 NOV
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์กัมพูชาทั้งหมด 13 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เขมร (กัมพูชา), โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา)
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนเมษายน 2561
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมิถุนายน 2561
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794