เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z2492
THAAZW-HU-PEK02
THAAZW-HU-PEK02
THAA64-FD-XMN-SWA5D
Z4138
Z2330
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02
THAB11-XJ-PVG01
THAAR3-8L-CTU81
THAA64-FD-SWA5D4N
THAB37-CA-CTU03
THAAZW-CZ-PVG08
THAAR3-8L-CTU81

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 222 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จีน

Z0009
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0009
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - Hangzhou Outlet - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ดิสนีย์แลนด์ - Starbuck Reserve Roastery

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - ศูนย์ยางพารา - หังโจว - Hangzhou Outlet
 ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ศูนย์ผ้าไหม - มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง
 อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
 ร้านนวดเท้า - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์หยก - ถนนนานกิง - Starbuck Reserve Roastery - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0032
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0032
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,995
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉลองปีใหม่ ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง - ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสาธารณะสตาลิน - ถนนจงยาง - เกาะพระอาทิตย์ - สกีเอ้อร์หลงซาน - สวนเสือไซบีเรีย - งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น Ice & Snow Festival - แม่น้ำซงฮัวเจียง - โ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงปักกิ่ง - บินภายในสู่เมืองฮาร์บิ้น - แวะร้านขายอุปกรณ์กันหนาว - เข้าที่พัก
 ฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสาธารณะสตาลิน - ถนนจงยาง - เกาะพระอาทิตย์
 สกีเอ้อร์หลงซาน - สวนเสือไซบีเรีย - งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้น Ice & Snow Festival
 แม่น้ำซงฮัวเจียง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - ถนนโบราณกวางตง - บินภายในสู่นครปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง
 กำแพงเมืองจีน - ร้านหยก - ร้ายยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิง - สนามบินกรุงปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)+1
เดินทาง :
Z0066
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0066
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มาเก๊า - จู่ไห่ : ช้อปปปิ้งห้างฮัวฟา - บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / พัก จูไห่ 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีน แบบกรุ๊ป 1,500 บาท ต่อท่าน (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย ไปกลับพร้อมคณะเท่านั้น - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาททริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ช้อปปปิ้งห้างฮัวฟา
 บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 จู ไห่ - มาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0083
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0083
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM-เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น - วัดพระหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึก Starbucks ที่สวยที่สุดในโลก ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา ,ไก่แดง ,ขาหมูร่ำรวย --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 เซี่ยงไฮ้ - อูเจิ้น - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น - ร้านหมอนยางพารา
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - วัดพระหยก - ร้านใบชา - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึก Starbucks ที่สวยที่สุดในโลก - ร้านหยก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0089
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0089
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
 ลดเหลือ
 ฿12,199
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 12 พ.ย.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 700 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าสู่หวงซือจ้าย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - อุทยานจางเจียเจี้ย - ขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ1 - นั่งกระเช้าสู่สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง - ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ ซุปเห็ด เป็ดย่าง - ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี - หมูแดงสไตล์กวางเจา - หอยเป่าฮื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเหอฮัว - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - จิตรกรรมภาพวาดทราย - อิสระเลือกซื้อ Optionเสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
 ร้านนวดเท้า - นั่งกระเช้าสู่หวงซือจ้าย - ร้านยางพารา - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - อิสระเลือกซื้อ Optionเสริม : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหมยลี่เซียงซี
 ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย - ขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ1 - ร้านผ้าไหม - นั่งกระเช้าสู่สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง - ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย - สนามบินเหอฮัว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0095
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0095
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง : แผ่นดินสีแดง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - พิพิธภัณฑ์ยูนนาน - วัดหยวนทง ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) --

  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองคุนหมิง - สวนสตรอเบอร์รี่ - สวนน้ำตกคุนหมิง
 เมืองโบราณกวนตู้ - พิพิธภัณฑ์ยูนนาน - ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก - อิสระเลือกซื้อ Option Tour : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0096
การบินไทย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0096
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,899
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Luxury คุนหมิง : ช่องแคบเสือกระโจน - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองต้าหลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช่องแคบเสือกระโจน - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) - เมืองโบราณแชงการีล่า
 ภูเขาหิมะสือขา - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - ร้านสาหร่าย - เกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง
 คุนหมิง - ร้านนวดเท้า - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0102
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0102
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,989
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ - สวนหยวนถ้อจู่ - พิพิภัณฑ์ดินทราย - ถนนโบราณฉงอัน - ถนนเทียนจี่ฝ่าง - ซินเทียนตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง เก็บค่าทัวร์เพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ - ถนนโบราณวินเหอ - นั่งรถไฟความเร็วสูง
 ร้านยางพารา - อู๋ซี - สวนหยวนถ้อจู่ - ร้านไข่มุก - พิพิภัณฑ์ดินทราย - ถนนโบราณฉงอัน
 ร้านหิมะ - ตลาดร้อยปี - หาดไว่ทาน - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks
 ร้านหยก - ถนนเทียนจี่ฝ่าง - ซินเทียนตี้ - สนามบินผู่ตง
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0127
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0127
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่อี๋ซาน : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา - ไร่ชาต้าหงเผา - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอู่อี๋ซาน - เข้าที่พัก
 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง - วังอู่อี่ - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
 ไร่ชาต้าหงเผา - วัดเทียนซิงหย่งเล่อ - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง
 สนามบินอู่อี๋ซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0141
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0141
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM-เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เยือนถิ่นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์หนานไห่กวนอิม - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ) - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ตึก Starbuck - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่ถ่อซาน - วัดผู่จี้ - วัดไผ่ม่วง - ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์หนานไห่กวนอิม
 ภูถ่อซาน - หังโจว - โรงงานผ้าไหม - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - อู๋ซี - ฟาร์มไข่มุก - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ) - ซูโจว
 วัดฉงหยวน - เซี่ยงไฮ้ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ตึก Starbuck
 ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตลาดร้อยปี - โรงงานหยกจีน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0142
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0142
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM-เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี - ซูโจว - อี้อู - ตงหยาง - เหินเตี้ยน : ล่องทะเลสาบซีหู - สวนใบชาเขียว - เหิงเตี้ยนสตูดิโอ - ชมการแสดงชุดหมู่บ้านเจียงหนาน - ตลาดค้าส่งอี้อู - วัดฉงหยวน - พระใหญ่หลิงซาน - ย่านซินเทียนตี้ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเซี่ยงไฮ้ - เข้าที่พัก
 เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ร้านไหม - ล่องทะเลสาบซีหู - สวนใบชาเขียว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เมืองตงหยาง - เมืองเหินเตี้ยน - เหิงเตี้ยนสตูดิโอ - เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ - ชมการแสดงชุดหมู่บ้านเจียงหนาน - เมืองอี้อู
 ตลาดค้าส่งอี้อู - เมืองซูโจว - วัดฉงหยวน - แวะเลือกซื้อไข่มุก
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
 หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - โรงงานหยกจีน - ถนนนานกิง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0147
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0147
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หลูกูหู - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองเก่าต้าหยันลี่ - ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู - หมู่บ้านชมเผ่าโม๋ซัว - ชมโชว์การแสดงพื้นเมืองระบำรอบกองไฟ - สระมังกรดำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณซีโจว
 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าต้าหยัน
 ลี่เจียง - หลูกูหู - ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู - หมู่บ้านชมเผ่าโม๋ซัว - ชมโชว์การแสดงพื้นเมืองระบำรอบกองไฟ
 หลูกูหู - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณซู่เหอ
 ลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0148
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0148
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง - โชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน - ตลาดตงหัวเหมิน - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ** อาหารพิเศษ!! สุกี้มองโกล ,เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ ,อาหารกวางตุ้ง / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองปักกิ่ง - กรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
 ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน
 ศูนย์บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน - ร้านหยกจีน - หอคอย Olympic Tower
 พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0149
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0149
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ชื่อสุ่ย - อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ : อุทยานน้ำตกสี่ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบราณปิ่งอัน - น้ำตกชื่อสุ่ย - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ - สะพานแก้วสวรรค์) - อุทยานเขานางฟ้า - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - มหาศาลาประชาคม

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองชื่อสุ่ย - อุทยานน้ำตกสี่ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบราณปิ่งอัน
 น้ำตกชื่อสุ่ย - เมืองถู่เฉิง
 เมืองโบราณเหมาไถ - พิพิธภัณฑ์เหมาไถ - ฉงชิ่ง
 ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ - สะพานแก้วสวรรค์)
 อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ร้านยาบัวหิมะ - มหานครฉงชิ่ง - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
 ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - โรงงานผ้าไหม - หงหยาต้ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0151
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0151
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - อิสระเยี่ยมญาติ : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - ศาลเจ้ามังกรเขียว - ไฮตังม่า ** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่รวมรถรับ - ส่ง)
 ซัวเถา - ไฮตังม่า - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0152
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0152
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - อิสระเยี่ยมญาติ : ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซั - เมืองเท่งไฮ่ ** ผ่อนคลายสปาหรู น้ำแร่เกลือทะเล 1 คืน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเจียงหยาง - เมืองจางโจว - อาบน้ำแร่ แช่สปา
 จางโจว - ศาลเจ้ามังกรเขียว - เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สะพานเซียงจื่อ - ไฮตังม่า - ซัวเถา
 ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง)
 ซัวเถา - เมืองเท่งไฮ่ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0153
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0153
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - มรดกโลกบ้านดิน - หย่งติ้ง : มรดกโลกบ้านดินฮากกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ - วัดไคหยวน - สักการะ ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - สักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซัวเถา - เมืองเหมยโจว
 เมืองหย่งติ้ง - มรดกโลกบ้านดินฮากกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ - วัดไคหยวน
 เกาะมาสือ - สักการะ ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 เมืองเท่งไฮ้ - สักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0155
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0155
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม (หลานโจว - จางเย่ - อู๋เว่ย - ฉงชิ่ง) : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือตามมาตุธารหวงเหอ - สุสานเล่ยไท่ฮั่น - ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย (รวมรถอุทยาน) - วัดต้าฝอซื่อ - สวนสาธารณะเอ๋อหลิง - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - เมืองหลานโจว
 เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือตามมาตุธารหวงเหอ - วัดปิ่งหลิง - เมืองอู๋เว่ย
 สุสานเล่ยไท่ฮั่น - วัดขงจื้อ - เมืองจางเย่
 ภูเขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย (รวมรถอุทยาน) - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองหลานโจว
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - สวนสาธารณะเอ๋อหลิง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
 มหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0156
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0156
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยว - เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - พระเจ้าตาก

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 ซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ซัวเถา
 ซัวเถา - ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0160
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0160
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดง - ถ้ำไซอิ๋ว - ถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - สะพานแก้ว ** เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคุนหมิง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง - เมืองถานเตี้ยน
 คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว - ร้านบัวหิมะ - ถนนคนเดิน - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
 สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม เขาซีซาน ,วัดหยวนทง
 สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0161
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0161
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า : หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคุนหมิง -เมืองต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงการีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองฉู่สง
 เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0163
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0163
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดง - สวนผลไม้ - นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - สวนน้ำตกคุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ ** เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคุนหมิง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง - เมืองถานเตี้ยน - สวนผลไม้ - นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
 คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - หยกจีน - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : โชว์นกยูง Dynamicyunnan
 วัดหยวนทง - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0166
นกสกู๊ต

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0166
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาร์บิน - เสิ่นหยาง - จี๋หลิน - ฉางชุน : พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง หรือ สวนเป่ยหลิง แทน - เกาะพระอาทิตย์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น - โบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงยาง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - พระราชวังจอมปลอม - ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู - จัตุรัสเหวินฮั่ว ** พักโรงแรม 4 ดาว เมืองจี๋หลิน 1 คืน - ฮาร์บิน 1 คืน - ฉางชุน 1 คืน - เสินหยาง 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเมืองเสิ่นหยาง - แวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง หรือ สวนเป่ยหลิง แทน- ร้านขายสินค้าพื้นเมือง - เมืองจี๋หลิน
 เมืองจี๋หลิน - เมืองฮาร์บิ้น - เกาะพระอาทิตย์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
 โบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงยาง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - เมืองฉางซุน
 เมืองฉางชุน - พระราชวังจอมปลอม - ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู - จัตุรัสเหวินฮั่ว - เมืองเสิ่นหยาง
 สนามบินเสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)
เดินทาง :
Z0175
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0175
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - ร้านผ้าไหม - เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks ใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านบัวหิมะ - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว - ร้านหยก - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ** อัตรานี้มีรวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - เมืองหางโจว - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านผ้าไหม - เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks ใหญ่ที่สุดในโลก
 ร้านบัวหิมะ - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว - ร้านหยก - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
 สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 222 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จีน, โปรแกรมท่องเที่ยวจีน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จีนเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมกราคม 2563
ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2563
ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP