สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Update 20 ส.ค. 2561   
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 506
08:20
09:35
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 506
08:55
10:10
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
SL 508
10:15
11:30
30ต.ค.61-30มี.ค.62
อ,พฤ,ส
SL 508
10:35
12:00
วันนี้-27ต.ค.61
xจ,พฤ
SL 510
11:15
12:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 510
11:30
12:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จ,พฤ
SL 510
11:45
13:00
วันนี้-25ต.ค.61
ทุกวัน
SL 512
13:00
14:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 512
13:40
14:55
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 514
14:55
16:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 514
14:55
16:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 516
15:50
17:05
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 516
16:50
18:00
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
SL 518
18:30
19:45
30ต.ค.61-30มี.ค.62
อ,พฤ,ส
SL 518
18:45
19:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 522
20:00
21:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 522
21:10
22:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 524
22:25
23:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 524
22:40
23:55
28ต.ค.61-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
พ,ศ,อา
SL 519
06:35
07:55
28ต.ค.61-29มี.ค.62
อา
SL 525
06:50
07:55
วันนี้-07ต.ค.61
ทุกวัน
SL 525
06:50
08:05
08ต.ค.61-30มี.ค.62
พ,ศ,อา
SL 519
07:35
08:50
วันนี้-26ต.ค.61
ทุกวัน
SL 523
08:00
09:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 523
09:45
11:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 507
10:15
11:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 507
10:55
12:10
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
SL 509
12:50
14:05
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
SL 509
13:00
14:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 511
13:30
14:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 511
14:00
15:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 513
15:00
16:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 513
15:45
17:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 515
17:10
18:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 515
17:10
18:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 517
18:05
19:20
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 517
18:45
20:05
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 702
07:40
09:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 702
07:45
19:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 708
10:55
12:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 708
11:05
12:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 710
12:30
14:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 710
12:40
14:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จ,พ,ส
SL 714
14:35
16:05
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 714
14:45
16:15
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 714
14:45
16:15
28ต.ค.61-28มี.ค.62
SL 714
14:50
16:15
02พ.ย.61-29มี.ค.62
อ,พฤ,ส,อา
SL 718
16:55
18:25
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:20
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
SL 728
21:00
22:30
วันนี้-27ต.ค.61
อา
SL 728
21:30
23:00
วันนี้-21ต.ค.61
ทุกวัน
SL 728
22:15
23:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 726
22:35
23:55
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 727
06:10
07:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 729
06:30
08:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 729
07:00
08:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 703
10:05
11:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 703
10:15
11:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:40
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:45
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส,อา
SL 709
13:05
14:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
อ,พฤ,ส,อา
SL 709
13:05
14:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 711
14:40
16:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 711
14:50
16:20
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 715
17:00
18:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 715
17:05
18:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 719
19:10
20:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 719
19:10
20:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 725
22:00
23:25
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 725
22:05
23:35
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย(CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 532
08:20
09:50
วันนี้-27ต.ค.61
X ส
SL 532
08:45
10:05
28ต.ค.61-29มี.ค.62
SL 532
08:55
10:05
03พ.ย.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 538
12:35
14:00
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 544
17:10
18:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 544
17:45
19:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 546
18:15
19:40
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 548
19:15
20:40
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 548
20:25
21:50
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 549
06:10
07:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 547
06:50
08:10
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 547
06:50
08:10
28ต.ค.61-28มี.ค.62
จ,พ,ศ,ส
SL 547
07:20
08:45
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 549
09:00
10:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 533
10:25
11:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 533
11:00
12:25
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 539
14:50
16:15
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 545
19:35
21:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 545
19:40
21:05
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 800
05:35
06:55
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จ,พฤ
SL 802
06:35
08:00
วันนี้-25ต.ค.61
ทุกวัน
SL 800
06:45
07:55
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พฤ
SL 802
07:45
09:10
29ต.ค.61-28มี.ค.62
พ,ศ,อา
SL 802
08:25
09:50
วันนี้-26ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 802
09:45
11:05
28ต.ค.61-29มี.ค.62
ทุกวัน
SL 806
11:05
12:30
29ต.ค.61-30มี.ค.61
ทุกวัน
SL 806
11:15
12:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 812
15:20
16:50
วันนี้-30มี.ค.62
พ,ศ,อา
SL 814
18:45
20:10
วันนี้-26ต.ค.61
พ,ศ,ส,อา
SL 814
18:55
20:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
SL 814
19:05
20:30
วันนี้-27ต.ค.61
จ,อ
SL 814
23:45
01:10+1
วันนี้-23ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 801
07:30
09:05
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:10
วันนี้-27ต.ค.61
X ศ,ส
SL 815
08:50
10:10
29ต.ค.61-28มี.ค.6
จ,พฤ
SL 803
09:00
10:25
วันนี้-25ต.ค.61
จ,พฤ,อา
SL 815
09:00
10:30
วันนี้-25ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 803
10:30
12:00
วันนี้-26ต.ค.61
อ,พ
SL 815
11:00
12:25
วันนี้-24ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 803
11:50
13:20
28ต.ค.61-29มี.ค.61
ทุกวัน
SL 807
13:10
14:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 807
13:15
14:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 813
17:25
18:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 813
17:25
19:20
28ต.ค.61-30มี.ค.61
SL 817
20:00
21:15
วันนี้-27ต.ค.61
SL 817
21:20
22:40
03พ.ย.61-30มี.ค.62
SL 817
21:30
22:45
วันนี้-26ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X อ,พ
SL 782
08:25
09:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 782
08:30
09:40
04พ.ย.61-30มี.ค.62
อ,พ
SL 782
09:05
10:15
วันนี้-24ต.ค.61
ทุกวัน
SL 784
11:50
13:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 784
12:00
13:05
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 788
13:35
14:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 788
14:30
15:40
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 792
16:20
17:30
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X อ,พ
SL 783
10:30
11:40
วันนี้-03พ.ย.61
ทุกวัน
SL 783
10:30
11:40
04พ.ย.61-30มี.ค.62
อ,พ
SL 783
11:00
12:10
วันนี้-24ต.ค.61
ทุกวัน
SL 785
13:30
14:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 785
13:35
14:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 789
15:30
16:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 789
16:30
17:35
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 793
18:20
19:30
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 752
00:05
01:30
วันนี้-30มี.ค.62
พ,ศ
SL 774
05:05
06:30
วันนี้-26ต.ค.61
จ,พ,ศ
SL 754
05:10
06:35
29ต.ค.61-29มี.ค.62
จ,พ,ศ
SL 754
06:15
07:40
วันนี้-26ต.ค.61
จ,อ,พฤ,ส
SL 750
08:05
09:30
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 772
08:55
10:20
วันนี้-28มี.ค.62
จ,พ,ศ
SL 770
10:40
12:05
29ต.ค.61-25มี.ค.62
พ,ศ
SL 770
10:55
12:20
วันนี้-26ต.ค.61
จ,พ,ศ,ส
SL 768
12:25
13:50
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พ,ศ
SL 768
12:45
14:10
29ต.ค.61-29มี.ค.62
SL 768
13:00
14:25
03พ.ย.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 756
13:45
15:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 756
14:55
16:25
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จ,อ,พฤ,ส
SL 760
15:35
17:00
วันนี้-27ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 760
16:05
17:30
วันนี้-26ต.ค.61
ทุกวัน
SL 760
16:35
18:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
SL 764
17:20
18:50
วันนี้-23ต.ค.61
SL 764
17:20
18:55
30ต.ค.61-26มี.ค.62
พ,ศ,อา
SL 762
17:45
19:10
วันนี้-26ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 762
18:25
19:50
28ต.ค.61-29มี.ค.62
ทุกวัน
SL 766
21:20
22:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
X พ,ศ
SL 766
22:00
23:25
วันนี้-27ต.ค.61
SL 766
22:10
23:25
วันนี้-26ต.ค.61
SL 766
22:25
23:50
วันนี้-24ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส,อา
SL 753
05:20
06:45
วันนี้-30มี.ค.62
SL 769
06:45
08:10
วันนี้-26มี.ค.62
พ,ศ
SL 775
08:00
09:25
วันนี้-26ต.ค.61
จ,พ,ศ
SL 755
08:00
09:25
29ต.ค.61-29มี.ค.62
พ,ศ,อา
SL 751
08:55
10:20
วันนี้-26ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 751
09:05
10:30
28ต.ค.61-29มี.ค.62
จ,พ,ศ
SL 755
09:05
10:30
วันนี้-26ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 773
11:50
13:15
วันนี้-28มี.ค.62
SL 771
13:35
15:00
วันนี้-22ต.ค.61
จ,พ,ศ
SL 771
13:35
15:00
29ต.ค.61-29มี.ค.62
พ,ศ
SL 771
13:50
15:15
วันนี้-26ต.ค.61
ทุกวัน
SL 757
15:55
17:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 759
16:45
18:10
28ต.ค.61-30มี.ค62
ทุกวัน
SL 757
17:45
19:10
28ต.ค.61-29มี.ค.62
ทุกวัน
SL 759
19:30
20:55
วันนี้-27ต.ค.61
อา
SL 763
19:50
21:15
วันนี้-21ต.ค.61
SL 763
20:00
21:25
วันนี้-26ต.ค.61
SL 763
20:15
21:40
วันนี้-24ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 763
20:45
22:10
28ต.ค.61-29มี.ค.62
จ,พ,พฤ,ส
SL 765
21:00
22:25
วันนี้-27ต.ค.61
จ,อ,พฤ,ส
SL 761
21:30
22:55
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พ,พฤ,ส
SL 765
21:40
23:10
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 767
23:40
01:05+1
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 767
23:55
01:20+1
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 734
08:35
09:45
วันนี้-27ต.ค.61
SL 736
08:50
10:00
วันนี้-23ต.ค.61
ทุกวัน
SL 734
08:50
10:00
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 740
13:05
14:15
28ตค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 740
14:00
15:10
วันนี้-27ต.ค..61
ทุกวัน
SL 746
18:40
19:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 746
18:55
20:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
พฤ
SL 744
20:20
21:30
วันนี้-25ต.ค.61
ทุกวัน
SL 748
21:35
22:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 748
21:40
22:50
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 742
22:30
23:40
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 749
07:00
08:00
28ต.ค.61-28มี.ค.62
ทุกวัน
SL 749
07:20
08:30
วันนี้้-31ส.ค.61
SL 745
09:55
11:05
วันนี้-26ต.ค.61
SL 737
09:55
11:05
02พ.ย.61-29มี.ค.62
ทุกวัน
SL 735
10:25
11:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 735
10:45
11:50
29ต.ค.61-30มี.ค.62
SL 737
10:55
12:05
วันนี้-23ต.ค.61
ทุกวัน
SL 743
11:15
12:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 741
15:20
16:30
30ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 741
15:50
17:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 747
20:35
21:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 747
21:00
22:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 620
07:50
08:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 620
07:55
08:55
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 626
12:30
13:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 626
13:00
14:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 628
15:05
16:10
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 628
15:20
16:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 634
18:40
19:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 634
18:50
19:55
วันนี้-27ตค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
อุบลราชธานี(UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พฤ,ส
SL 635
06:55
07:55
29ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 635
07:00
08:05
วันนี้-27ต.ค.61
พ,ศ,อา
SL 635
07:30
08:30
28ต.ค.61-29มี.ค.62
ทุกวัน
SL 621
09:40
10:45
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 627
14:15
15:20
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 627
14:45
15:50
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 629
16:50
17:55
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 629
17:15
18:20
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 600
05:45
06:50
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 600
06:05
07:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 604
09:50
10:50
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 604
11:10
12:15
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 606
12:50
13:55
วันนี้-28มี.ค.62
X พ
SL 610
14:50
15:55
วันนี้-27ต.ค.61
SL 610
14:55
16:00
วันนี้-24ต.ค.61
ทุกวัน
SL 610
15:15
16:20
28ต.ค.61.-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 616
19:15
20:10
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
SL 616
20:00
21:05
30ต.ค.61-30มี.ค.62
จ,พ,ศ,อา
SL 616
20:10
21:15
28ต.ค.61-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 601
08:10
09:15
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 605
11:35
12:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 605
12:45
13:50
วันนี้-27ต.ค.61
อ,พฤ,อา
SL 607
14:40
15:45
วันนี้-28มี.ค.62
ทุกวัน
SL 611
16:45
17:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 611
17:10
18:15
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 617
20:45
21:50
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พ,ศ,อา
SL 617
21:50
22:55
28ต.ค.61-29มี.ค.62
อ,พฤ,ส
SL 617
21:55
23:00
30ต.ค.61-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 824
09:30
10:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 824
09:35
11:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 826
17:20
18:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 826
17:25
18:50
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 825
11:40
13:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
SL 825
12:30
14:10
28ต.ค.61-27มี.ค.62
ทุกวัน
SL 827
19:15
20:40
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 550
08:00
09:00
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 550
08:45
09:45
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พ,ศ,อา
SL 556
14:15
15:15
วันนี้-26ต.ค.61
จ,พ,ศ,อา
SL 556
14:25
15:25
28ต.ค.61-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 551
09:45
10:45
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 551
10:30
11:30
วันนี้-27ต.ค.61
จ,พ,ศ,อา
SL 557
16:10
17:10
วันนี้-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 644
10:50
11:50
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 644
11:50
12:45
วันนี้-27ต.ค.61
X อ
SL 646
14:55
15:50
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 645
12:30
13:30
28ต.ค.61-30มี.ค.62
ทุกวัน
SL 645
13:25
14:20
วันนี้-27ต.ค.61
X อ
SL 647
16:40
17:35
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD
หาดใหญ่(HDY) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 990
13:05
15:15
วันนี้-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE
อุดรธานี(UTH) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:25
วันนี้-29มี.ค.62
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | WE
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP